“กวีบุ๊ค (Kaweebook)” แพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับคนรักการอ่าน

“กวีบุ๊ค (Kaweebook)” แพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับคนรักการอ่าน

“เด็กไทยอ่านหนังสือไม่เกิน 8 บรรทัด” อาจจะไม่จริงเสมอไป เพราะแพลตฟอร์มออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ยังคงเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แนะนำ กวีบุ๊ค (Kaweebook)