ฝนถล่มกรุงเป็นเหตุ ทำต้นจามจุรี  ในหลวง ร.9 ทรงปลูก โค่นลม ยกต้นขึ้นอีกไม่ได้

ฝนถล่มกรุงเป็นเหตุ ทำต้นจามจุรี ในหลวง ร.9 ทรงปลูก โค่นลม ยกต้นขึ้นอีกไม่ได้

วันนี้ (9 มิ.ย. 2562) เว็บไซต์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเผยแพร่ภาพและข้อความสุดเศร้าว่า ต้นจามจุรี 1 ใน 5 ต้น ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช…