ตม.แถลงข่าวจับกุมผู้กระทำความผิด 4 คดีสำคัญ

ตม.แถลงข่าวจับกุมผู้กระทำความผิด 4 คดีสำคัญ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แถลงข่าวจับกุมผู้กระทำความผิดคดีสำคัญที่น่าสนใจ 4 คดี ได้แก่การจับกุมชาวญี่ปุ่นมีพฤติกรรมเรียกเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาให้บริการทางเพศ โดยมีพ่อเล้าคนไทยเป็นตัวการ รวมถึงการจับกุมหนุ่มชาวแคเมอรูนแฝงตัวเป็นครูโรงเรียนเอกชนลักลอบหนีเข้าเมืองนานกว่า 5…

ครม.ไฟเขียวขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม VOA อีก 6 เดือน

ครม.ไฟเขียวขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม VOA อีก 6 เดือน

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) และพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน เพื่อการท่องเที่ยว ออกไปอีก 6 เดือน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว…