ค่าธรรมเนียม VOA ตรวจคนเข้าเมือง

ครม.ไฟเขียวขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม VOA อีก 6 เดือน

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) และพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน เพื่อการท่องเที่ยว ออกไปอีก 6 เดือน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว…

Home / NEWS / ครม.ไฟเขียวขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม VOA อีก 6 เดือน

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) และพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน เพื่อการท่องเที่ยว ออกไปอีก 6 เดือน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 24 เมษายน 2562 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) และพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน เพื่อการท่องเที่ยว ต่อไปอีก 6 เดือน หรือตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2562

โดยที่ผ่านมามีการเปรียบเทียบ ในช่วงที่ยกเลิกค่าธรรมเนียมกับช่วงที่เก็บค่าธรรมเนียมในด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบิน 5 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานกรุงเทพ(ดอนเมือง) ภูเก็ต เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ในช่วงปี 2561 มีผู้โดยสารเข้าประเทศ จำนวนกว่า 1.9 ล้านคน แต่ช่วงปี 2562 มีผู้โดยสารเข้ากว่า 3.58 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83 นอกจากนี้ ช่วงยกเลิกค่าธรรมเนียม มีการเปรียบเทียบระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 13 มกราคม 2562 เทียบกับ 14 มกราคม 2562 – 14 มีนาคม 2562 มีแนวโน้มผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงเป็นเหตุผลที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายเวลามาตรการดังกล่าว

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า มีการประเมินว่าการต่ออายุมาตรการออกไปอีก 6 เดือน จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ 2,955 ล้านบาท แต่ขณะเดียวกันจะมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เพิ่มขึ้นกว่า 104,000 ล้านบาท

X