หนุ่มตื่นมาคอแห้ง แสบจมูก จามเป็นเลือด คาดอาจเป็นเพราะได้รับฝุ่นละออง

หนุ่มตื่นมาคอแห้ง แสบจมูก จามเป็นเลือด คาดอาจเป็นเพราะได้รับฝุ่นละออง

จากกรณีสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้ประชาชนส่วนมากเริ่มสวมหน้ากาก N 95 ที่สามารถป้องกันฝุ่นละลองระดับ PM 2.5 ได้ และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งนั้น ล่าสุด (15…