พลเอกประยุทธ์ ปลื้ม! อันดับความสามารถการแข่งขันไทยดีขึ้น ติด 1 ใน 25 ของโลก

พลเอกประยุทธ์ ปลื้ม! อันดับความสามารถการแข่งขันไทยดีขึ้น ติด 1 ใน 25 ของโลก

ประเด็นน่าสนใจ การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ประจำปี 2562 ติด 1 ใน 25 ของโลก ประเมินโดย IMD  เป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา การจัดอันดับดีขึ้น…