IMD การแข่งขัน ความสามารถการแข่งขันไทย อันดับความสามารถการแข่งขันไทยดีขึ้น

พลเอกประยุทธ์ ปลื้ม! อันดับความสามารถการแข่งขันไทยดีขึ้น ติด 1 ใน 25 ของโลก

ประเด็นน่าสนใจ การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ประจำปี 2562 ติด 1 ใน 25 ของโลก ประเมินโดย IMD  เป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา การจัดอันดับดีขึ้น…

Home / NEWS / พลเอกประยุทธ์ ปลื้ม! อันดับความสามารถการแข่งขันไทยดีขึ้น ติด 1 ใน 25 ของโลก

ประเด็นน่าสนใจ

  • การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ประจำปี 2562 ติด 1 ใน 25 ของโลก ประเมินโดย IMD 
  • เป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา
  • การจัดอันดับดีขึ้น 3 ด้าน จากทั้งหมด 4 ด้าน คือ สภาวะเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ประจำปี 2562

ซึ่งประเมินโดย International Institute for Management Development หรือ IMD ที่ปรากฏว่า ไทยมีอันดับดีขึ้นถึง 5 อันดับ จากอันดับที่ 30 เป็น 25 ซึ่งนับเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา

“ปีนี้ผลการจัดอันดับดีขึ้น 3 ด้าน จากทั้งหมด 4 ด้าน คือ สภาวะเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนประสิทธิภาพของภาคธุรกิจยังเป็นประเด็นท้าทายที่ไทยจะต้องพัฒนาต่อไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่าความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย และท้ายที่สุดคนไทยและประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์โดยตรง”

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเร่งส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ จึงทำให้อันดับเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศดีขึ้นมาก เช่นเดียวกับการปรับปรุงกระบวนการอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ ผ่านระบบดิจิทัลทำให้การบริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศอย่างก้าวกระโดด

นายกฯ ระบุว่าสิ่งสำคัญคือ การสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมมือกันยกระดับการทำงานของตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงภาคการเกษตร ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศ

โดยรัฐบาลเร่งส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ และพัฒนาคนให้พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน