4 คลัสเตอร์ใหม่ใน สมุทรสาคร – ชลบุรี – นครปฐม – ฉะเชิงเทรา

4 คลัสเตอร์ใหม่ใน สมุทรสาคร – ชลบุรี – นครปฐม – ฉะเชิงเทรา

ประเด็นสำคัญ ศบค. รายงานการพบคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 4 คลัสเตอร์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดด้วยกัน โดยยังคงเป็นการพบในสถานประกอบการ โรงงาน ฟาร์ม ทั้งหมด รวมคลัสเตอร์ต่างๆ ในวันนี้…

4 คลัสเตอร์ใหม่ สมุทรสาคร – นครปฐม – กาญจนบุรี / สระแก้ว คลัสเตอร์เก่า +224 ราย

4 คลัสเตอร์ใหม่ สมุทรสาคร – นครปฐม – กาญจนบุรี / สระแก้ว คลัสเตอร์เก่า +224 ราย

ประเด็นสำคัญ สมุทรสาคร พบผู้ป่วยคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 2 แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร สระแก้ว แม้จะเป็นคลัสเตอร์เดิมทั้ง 2 คลัสเตอร์ แต่พบผู้ป่วยเพิ่มอีกรวมแล้ว 224 ราย ในพื้นที่ อ.อรัญฯ…