กาญจนบุรี คลัสเตอร์ นครปฐม สระแก้ว โควิด-19

4 คลัสเตอร์ใหม่ สมุทรสาคร – นครปฐม – กาญจนบุรี / สระแก้ว คลัสเตอร์เก่า +224 ราย

ประเด็นสำคัญ สมุทรสาคร พบผู้ป่วยคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 2 แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร สระแก้ว แม้จะเป็นคลัสเตอร์เดิมทั้ง 2 คลัสเตอร์ แต่พบผู้ป่วยเพิ่มอีกรวมแล้ว 224 ราย ในพื้นที่ อ.อรัญฯ…

Home / โควิด-19 / 4 คลัสเตอร์ใหม่ สมุทรสาคร – นครปฐม – กาญจนบุรี / สระแก้ว คลัสเตอร์เก่า +224 ราย

ประเด็นสำคัญ

  • สมุทรสาคร พบผู้ป่วยคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 2 แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
  • สระแก้ว แม้จะเป็นคลัสเตอร์เดิมทั้ง 2 คลัสเตอร์ แต่พบผู้ป่วยเพิ่มอีกรวมแล้ว 224 ราย ในพื้นที่ อ.อรัญฯ

สถานการณ์ของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในหลายจังหวัดที่มีรายงานการพบคลัสเตอร์ต่าง ๆ ยังคงมีรายงานการพบผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง โดยในวันนี้ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้รายงานคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 4 คลัสเตอร์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด และยังคงมีคลัสเตอร์เก่าที่ต้องจับตาคือ คลัสเตอร์ตลาดโรงเกลือ และตลาดเดชไชย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร ยังคงรายงานการพบคลัสเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มโรงงานและสถานประกอบการ โดยในวันนี้ พบคลัสเตอร์ใหม่ 2 แห่ง ในพื้นที่อ.เมืองสมุทรสาคร คือ

  • โรงงานถุงพลาสติก จำนวน 19 ราย
  • บริษัทกระป๋องบรรจุอาหาร จำนวน 11 ราย

โดยยอดรวมผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ ของสมุทรสาคร อยู่ที่ 1,283 ราย ยังคงสูงกว่า 1000 ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ก.ค. และยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยการพบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เป็นการพบในการค้นหาเชิงรุก 343 ราย ในเรือนจำ 1 ราย และพบในระบบบริการ-โรงพยาบาล 939 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ที่ 52,058 ราย

มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย รวมสะสม 143 ราย

สระแก้ว

คลัสเตอร์ตลาดโรงเกลือ และตลาดเดชไชย แม้ว่าจะเป็นคลัสเตอร์เก่าที่มีรายงานการพบผู้ป่วยตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงมีรายงานการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยในวันนี้ คลัสเตอร์ตลาดโรงเกลือ พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 107 ราย ในขณะที่คลัสเตอร์ตลาดเดชไชย พบติดเชื้อเพิ่มอีก 117 ราย รวมทั้ง 2 คลัสเตอร์ เพิ่มอีก 224 ราย

ซึ่งในวันนี้ จังหวัดสระแก้วพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มทั้งหมด 284 ราย เป็นการพบจากการค้นหาเชิงรุก 319 ราย พบในระบบบริการ-โรงพยาบาล จำนวน 63 ราย และอีก 2 รายเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากกัมพูชา

รวมผู้ป่วยสะสมในจังหวัดสระแก้วอยู่ที่ 4,291 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 22 ราย

นครปฐม

จังหวัดนครปฐม พบคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 1 คลัสเตอร์ในอำเภอบางเลน โดยเป็นการพบในบริษัทคอนกรีต มีผู้ป่วยแล้ว 10 ราย โดยในจังหวัดนครปฐมวันนี้ รายงานพบผู้ป่วยทั้งหมด 325 ราย โดยเป็นการพบในเรือนจำ 11 ราย และพบในระบบบริการ-โรงพยาบาล 314 ราย รวมผู้ป่วยสะสมในจังหวัดนครปฐม 14,674 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้ 6 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 168 ราย

กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี รายงานพบคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 1 คลัสเตอร์ โดยพบที่โรงงานข้าวโพด ในอ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 24 ราย

X