“การปนเปื้อนข้าม” เมื่อเชื้อโรคแพร่จากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่

“การปนเปื้อนข้าม” เมื่อเชื้อโรคแพร่จากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่

“การปนเปื้อนข้าม” (Cross Contamination) ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในอาหารหรือน้ำดื่ม หากไม่รู้จักวิธีป้องกันที่ถูกวิธี อาจทำให้เกิดอาการท้องร่วง ท้องเสีย เป็นไข้ หรืออาจจะรุนแรงถึงขั้นป่วยระยะยาวได้เลย สาเหตุเกิดได้จากหลายประการ แต่ก็มีวิธีการป้องกันอยู่นะ การปนเปื้อนข้ามและวิธีป้องกัน การปนเปื้อนข้าม (Cross…