การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”ตอนที่ 24 : Contract Farming กับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวลจะสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยหลายปัจจัย และหนึ่งในนั้นคือการทำ…

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

ตอนที่ 6 : โซลาร์รูฟท็อปคืออะไร รู้หรือไม่…การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เรียกว่า โซลาร์รูฟท็อป มีหลักการการทำงานอย่างไร และมีข้อดีอะไรบ้าง การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season…

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2

ตอนที่ 2 : ประเทศไทยกับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จากอดีตถึงปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีวิวัฒนาการอย่างไร? รู้คำตอบพร้อมกันในการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2” ติดตามสาระความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าได้ทาง  Facebook/YouTube: มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก…

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2

ตอนที่ 1 : ประเทศไทยกับการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทดแทน แตกต่างกับพลังงานหมุนเวียนอย่างไร? แล้วประเทศไทยนำพลังงานเหล่านี้มาผลิตไฟฟ้าด้วยหรือไม่ มาค้นหาคำตอบไปด้วยกันในการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”  ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อม…