#CleanEnergyForLife #กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #พลังงานชีวมวล #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”ตอนที่ 24 : Contract Farming กับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวลจะสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยหลายปัจจัย และหนึ่งในนั้นคือการทำ…

Home / PR NEWS / การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”
ตอนที่ 24 : Contract Farming กับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล

โรงไฟฟ้าชีวมวลจะสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยหลายปัจจัย และหนึ่งในนั้นคือการทำ Contract Farming จะเป็นอย่างไร “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2” มีคำอธิบายให้ คลิกชมกันเลย

Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ติดตามเรื่องราวของพลังงานไฟฟ้าได้ทาง Facebook/YouTube: มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก และ Twitter/Instagram: @electricman_3d  

#มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #cleanenergyforlife #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กกพ 
#กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน #พลังงานชีวมวล