RMCS Mini Marathon 2019

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาการวิจัยฯ ม.บูรพา จัดงานวิ่ง “RMCS Mini Marathon 2019”

สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดวิ่งมินิมาราธอน “RMCS Mini Marathon 2019” 17 มีนาคม นี้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา…

Home / SPORT / สมาคมศิษย์เก่าวิทยาการวิจัยฯ ม.บูรพา จัดงานวิ่ง “RMCS Mini Marathon 2019”

สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดวิ่งมินิมาราธอน “RMCS Mini Marathon 2019” 17 มีนาคม นี้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน RMCS Mini Marathon 2019 “เดิน-วิ่ง สร้างพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญา” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาเชาวน์ มณีวงษ์ ภายในม.บูรพา จ.ชลบุรี เส้นทางชายหาดบางแสน

โดย RMCS Mini Marathon 2019 เป็นการจัดเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบปีที่ 11 และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนิสิต บุคลากร และประชาชน ร่วมสร้างพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

สำหรับ “RMCS Mini Marathon 2019” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ณ สนามกีฬาเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ช่องทางการสมัคร ทางออนไลน์ ที่ http://bit.ly/RMCS-Mini-Marathon-2019 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 และสมัครด้วยตนเอง สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ห้อง 203 ชั้น 2 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 9 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางเพจเฟสบุ๊ค RMCS Minimarathon 2019 หรือ 080-3562446

ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ชุมชน และผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นต่อไป

X