ผลมวย วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562

ผลมวย วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562 ศึกเกียรติเพชร

ยอดบัวงาม วิษณุกลการ แพ้คะแนน ซุปเปอร์ไบร์ท หนุ่มบางสวรรค์ยิม

อรรถชัย ร.ร.กีฬาลำปาง ชนะคะแนน สุภาพบุรุษ บางกอกอะไหล่ยนต์

โผน พรัญชัย ชนะคะแนน ราชเดช ทีเอ็นมวยไทย

วันชัยน้อย สิงห์ปลาปากน้อย ชนะคะแนน หนุ่มตรังน้อย สิงห์ป้อมปราบ

(คู่เอก) ซีอุย สิงห์มาวิน ชนะคะแนน ชูทรัพย์ ส.สละชีพ

พลอยขาว จ.ภัทรียา แพ้คะแนน เพชรใจแสน ส.รื่นรมย์

เพชรเมืองศรี อ๊อดตึกแดง ชนะคะแนน มาลัยทอง ช.เรืองรัมย์

WRITER