บทแผ่มุทิตา ความพลอยยินดี

บทแผ่มุทิตา ความพลอยยินดี พร้อมคำแปล

บทแผ่มุทิตา

Home / บทสวดมนต์ / บทแผ่มุทิตา ความพลอยยินดี พร้อมคำแปล

บทแผ่มุทิตา

สัพเพ สัตตา

  • สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

มา ลัทธะสัมปัตติโต วิคัจฉันตุ

  • จงอย่าพลัดพรากจากสิ่งที่รักและสมบัติที่ตนได้แล้วเถิด