บทแผ่กรุณา ความสงสาร พร้อมคำแปล

บทแผ่กรุณา ความสงสาร พร้อมคำแปล

บทแผ่กรุณา

Home / บทสวดมนต์ / บทแผ่กรุณา ความสงสาร พร้อมคำแปล

บทแผ่กรุณา

สัพเพ สัตตา

  • สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ

  • จงพ้นจากทุกข์ที่กำลังเผชิญอยู่เถิด