บทสวดชนะมาร คาถาพระพุทธเจ้า 5 องค์ ตอนชนะมาร บทสวดชนะมาร หลวงปู่มั่น

บทสวดชนะมาร (หลวงปู่มั่น) ป้องกันอันตรายทั้งปวง ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

บทสวดชนะมาร คาถาพระพุทธเจ้า 5 องค์ ตอนชนะมาร(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดชนะมาร (หลวงปู่มั่น) ป้องกันอันตรายทั้งปวง ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

บทสวดชนะมาร คาถาพระพุทธเจ้า 5 องค์ ตอนชนะมาร(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

(ตั้งนะโม 3 จบ)

ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง


จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ


เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

อนุภาพบทสวดคาถาพระพุทธเจ้า 5 องค์ หรือบทชนะมาร ของปู่มั่น ภูริทัตโต

สวดเพื่อป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง เหล่าหมู่มารคนคิดร้ายจะแพ้ภัย ป้องกันอันตรายทั้งปวง มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก