Michelin SPOTT ZSL มิชลิน

Michelin คว้าคะแนนสูงสุดจาก SPOTT ปี 2564 ตอกย้ำความมั่นคงของการสัญจรอย่างยั่งยืน

คัดลอก URL แล้ว

Michelin ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียางรถยนต์ระดับโลก ครองอันดับหนึ่งในการประเมินภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ประจำปี 2564 ซึ่งจัดทำโดย SPOTT โดยการประเมินผลครั้งนี้ครอบคลุมการวิเคราะห์พันธกิจและนโยบายสาธารณะขององค์กรทั้งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ตลอดจนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนภาคการเงินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Michelin

เครื่องมือประเมินความโปร่งใสด้านนโยบายเพื่อความยั่งยืน หรือ SPOTT (Sustainability Policy Transparency Toolkit) เป็นกรอบแนวทางการประเมินที่พัฒนาขึ้นโดย ZSL (Zoological Society of London) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลด้านการอนุรักษ์ระดับนานาชาติ เครื่องมือนี้ใช้ในการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ (Public Disclosure) ของผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละราย โดย SPOTT จะประเมินและให้คะแนนบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับป่าไม้ในเขตร้อน น้ำมันปาล์ม และยางธรรมชาติหรือยางพารา เป็นประจำทุกปี ตามดัชนีชี้วัดเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 100 ดัชนี เพื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและประเมินพัฒนาการความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น

Michelin

การประเมินผล SPOTT ครั้งล่าสุด ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ได้ประเมินและให้คะแนนบริษัทและองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับยางธรรมชาติหรือยางพารารวมทั้งสิ้น 30 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ผลิตยางธรรมชาติและผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกรวมอยู่ด้วย โดยมิชลินมีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ 81.8% เหนือกว่าผู้ที่ได้รับการประเมินในกลุ่มเดียวกันรายอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่เพียง 39.3% สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำของมิชลินในเรื่องความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

Michelin

แซม จิงเจอร์ (Sam Ginger) หัวหน้านักวิเคราะห์ของ ZSL ที่ดูแลการประเมินผลครั้งนี้ กล่าวว่า “ZSL เรียกร้องให้บริษัทและองค์กรต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่ชัดเจนและถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอบนเว็บไซต์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ของตนปฏิบัติตามแนวทางนี้ด้วย การรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานช่วยให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการผลิตยางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Michelin

นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการ Société des Matières Premiéres Tropicales Pte Ltd (SMPT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มมิชลินที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางเทคนิคและการจัดซื้อยางพารา กล่าวว่า “การครองอันดับหนึ่งในการประเมินผลครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นทั้งความมุ่งมั่นของมิชลินในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของยางธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานในพื้นที่, การเข้าไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานเพื่อประเมินและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เกษตรกรรายย่อยผ่านหลากหลายโครงการที่มุ่งเน้นให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น อาทิ โครงการ CASCADE ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้กับเกษตรกร 1,000 รายในอินโดนีเซีย ด้วยการนำเครื่องมือจัดทำแผนผังความเสี่ยง RubberWay Risk Mapping Tool มาใช้ เพี่อรายงานความคืบหน้าโครงการฯ ในรูปแบบของแผนที่ความยั่งยืน ทั้งนี้ ความโปร่งใสถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อพันธกิจของมิชลิน เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยางรถยนต์โดยรวม ด้วยความมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อโลกใบนี้ที่เราทุกคนอาศัยอยู่”


แท็ก: PRNEWS , , , ,

RELATED

Michelin Guide ก้าวสู่ปีที่ 6 ขยายขอบเขตคัดสรรร้านอาหาร 4 จังหวัดอีสาน

Michelin Guide ก้าวสู่ปีที่ 6 ขยายขอบเขตคัดสรรร้านอาหาร 4 จังหวัดอีสาน

มิชลิน ไกด์ รุกก้าวสู่ปีที่ 6 ด้วยการขยายขอบเขตการคัดสรรร้านอาหารเพิ่มอีก 4 จังหวัดอีสาน นครราชสีมา, อุบลราชธานี, อุดรธานี และ ขอนแก่น

Michelin เปิดตัวยางรถยนต์ Pilot Sport 5 – ยางมอเตอร์ไซค์ Road 6 รุ่นใหม่ล่าสุด

Michelin เปิดตัวยางรถยนต์ Pilot Sport 5 – ยางมอเตอร์ไซค์ Road 6 รุ่นใหม่ล่าสุด

มิชลิน เปิดตัวยางรถยนต์ Pilot Sport 5 และ ยางมอเตอร์ไซค์ Road 6 / Road 6 GT รุ่นใหม่ล่าสุด อย่างเป็นทางการ

Michelin ส่งยางสมรรถนะสูงทั้ง 2 รุ่น ประจำการใน  Ferrari 296 GTB รุ่นใหม่ล่าสุด

Michelin ส่งยางสมรรถนะสูงทั้ง 2 รุ่น ประจำการใน Ferrari 296 GTB รุ่นใหม่ล่าสุด

MICHELIN Pilot Sport 4S K1 และ MICHELIN Pilot Sport Cup 2R K2 ยางสองรุ่นที่ผลิตขึ้นเพื่อซูเปอร์คาร์ Ferrari 296 GTB โดยเฉพาะ

MICHELIN City Extra ยางรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ด้วยดอกยางใหม่ เกาะถนนได้ดีกว่าเดิม

MICHELIN City Extra ยางรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ด้วยดอกยางใหม่ เกาะถนนได้ดีกว่าเดิม

มิชลิน ส่งยางรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ที่ยกระดับประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นด้วยดอกยางแบบใหม่ อายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิม

Michelin -Total สนับสนุน VIA Road Safety Education Programme สำหรับนักเรียน

Michelin -Total สนับสนุน VIA Road Safety Education Programme สำหรับนักเรียน

‘มิชลิน’ ผนึกกำลัง ‘โททาลเอนเนอร์ยีส์’ สนับสนุนงบประมาณนำหลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนมาใช้ในโรงเรียน 50 แห่งของไทย

Michelin รับรางวัล Product Innovation Awards ประเภทยางรถยนต์ ประจำปี 2564

Michelin รับรางวัล Product Innovation Awards ประเภทยางรถยนต์ ประจำปี 2564

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด รับรางวัล Product Innovation Awardsกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทยางรถยนต์ ประจำปี 2564 จัดโดยนิตยสาร Business+

ResiCare นวัตกรรมสารยึดติดแห่งอนาคตที่ปราศจากฟอร์มาลิน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ResiCare นวัตกรรมสารยึดติดแห่งอนาคตที่ปราศจากฟอร์มาลิน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ResiCare ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสารยึดติดประสิทธิภาพสูงที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมโลก และรองรับการใช้งานนอกเหนือจากอุตสาหรรมยานยนต์

Porsche-Michelin สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในประเทศอินโดนีเซีย

Porsche-Michelin สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในประเทศอินโดนีเซีย

ปอร์เช่ ร่วมกับ มิชลิน จัดตั้งโครงการ “CASCADE” เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ยางพาราผ่านการเรียนรู้ ฝึกอบรม รวมถึงปลูกฝังทักษะและวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในระยะยาว ในเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย

Michelin ร่วมสมทบทุน บริจาคขวดพลาสติก PET เพื่อผลิตชุด PPE สำหรับทีมแพทย์

Michelin ร่วมสมทบทุน บริจาคขวดพลาสติก PET เพื่อผลิตชุด PPE สำหรับทีมแพทย์

‘มิชลิน’ ร่วมสมทบทุนและบริจาคขวดพลาสติก PET เพื่อผลิตเป็นชุด PPE มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่สีแดงเข้ม

X