นิทรรศการ “เส้นทางแห่งความสุข”

คัดลอก URL แล้ว

ย้อนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้ธีมความสุขที่พ่อให้  เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นิทรรศการ “เส้นทางแห่งความสุข” (Passage of Happiness) บอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในด้านต่างๆ และการสืบสานต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เป็นเส้นทางแห่งความสุขที่พ่อให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน


แท็ก: Other
WRITER

Sine.m

producer n content creator under MThai :)
X