HatoBito กับเพลงใหม่ “ตอนนี้เลย (Hurry Sickness)”

คัดลอก URL แล้ว

ข้อมูลเพลง
ชื่อเพลง : “ตอนนี้เลย (Hurry Sickness)”
ร้องโดย : HatoBito
ทำนอง : เมฆ Machina
เนื้อเพลง : ข้าว fellow fellow
ควบคุมการร้อง : Earth Patravee
Center : Khem
MV Release :
17 มิถุนายน 2565 (20:00 น.)
Streaming : 18 มิถุนายน 2565 (00:00 น.)

HatoBito กับเพลงใหม่ “ตอนนี้เลย (Hurry Sickness)” จะเป็นการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ EP.2 เพลงนี้มีกลิ่นอายของการเติบโต จากสาวน้อยวัยใสน่ารัก สู่วัยรุ่นสาว แต่ยังคงความน่ารักอ่อนหวานตามตัวตนของ HatoBito จึงอยากจะนำเสนอการเปลี่ยนแปลงนี้ ผ่านจังหวะ ทำนอง และ Performance ที่มีความ T-POP มากขึ้น

เพลง “ตอนนี้เลย (Hurry Sickness)” จะเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของการรอไม่ไหว
ทนรอไม่ได้กระวนกระวายหัวใจมีความอยากจะเจอเธอแล้ว เพลงนี้จะให้ความสำคัญของการเดินทางและการพบเจอกันซึ่งแรงบันดาลใจมาจาก เหตุการณ์อย่างโรค Covid-19 ระบาด ที่เป็นอุปสรรคใหญ่ในการพบเจอกัน และการพบเจอกันในแต่ละครั้งมันช่างยากเย็นพอได้พบกันจึงเป็นเหมือนวันสำคัญและเป็นรางวัลอย่างมากสำหรับสาว ๆ HatoBito ดั่งเนื้อเพลงว่า “ถ้าฉันมีประตูวิเศษ จะเปิดไปหาเธอตอนนี้เลย”

สมาชิก HatoBito

ไอริ (AIRI) สุพิชชา สนธิไทย
Birth : 11 มกราคม 1997 | Age : 25 ปี
Height : 165 เซนติเมตร | Weight : 55 กิโลกรัม
Skill : Singing, Dancing, Model, Graphic
Education : จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ช่องทางการติดตาม
FB : Airi HatoBito
TW : @airihatobito
IG : airibeppu

เบลล์ (BELL) สุพิชญา ลาชโรจน์
Birth : 27 กรกฎาคม 2000 | Age : 22 ปี
Height : 165 เซนติเมตร | Weight : 49 กิโลกรัม
Skill : Singing, Dancing, Drawing
Education : คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดตาม
FB : Bell HatoBito
TW : @bellehatobito
IG : dddecibelle

เบญ (BEN) กุลิสรา อิสรานุเทพ
Birth : 29 เมษายน 1999 | Age : 23 ปี
Height : 160 เซนติเมตร | Weight : 47 กิโลกรัม
Skill : Singing, Dancing, Model, MC
Education : จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดตาม
FB : Ben HatoBito
TW : @benhatobito
IG : ben.hatobito

ข้าวสวย (KHAOSUAY) เนตรบิดร บัวอินทร์
Birth : 09 เมษายน 2003 | Age : 19 ปี
Height : 164 เซนติเมตร | Weight : 46 กิโลกรัม
Skill : Singing, Dancing, Model, Guitar
Education : วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สาขาสื่อมวลชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่องทางการติดตาม
FB : Khaosuay HatoBito
TW : @kshatobito
IG : kaaowuay

เข็ม (KHEM) ศิรากาญจน์ กีรติพิสุทธิ์ : Center
Birth : 01 มกราคม 1997 | Age : 25 ปี
Height : 155 เซนติเมตร | Weight : 47 กิโลกรัม
Skill : Singing, Dancing, Model, Japanese
Education : จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่องทางการติดตาม
FB : Khem HatoBito
TW : @khemhatobito
IG : khem.hatobito

พาย (PIE) ญดา จักรภีร์ศิริสุข
Birth : 26 มีนาคม 1999 | Age : 23 ปี
Height : 160 เซนติเมตร | Weight : 50 กิโลกรัม
Skill : Singing, Dancing, Guitar, Eating, Model
Education : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ช่องทางการติดตาม
FB : Khem HatoBito
TW : @khemhatobito
IG : khem.hatobito

ทราย (SAI) กนกพร วิโรจน์จุลศักดิ์
Birth : 03 มกราคม 1998 | Age : 24 ปี
Height : 160 เซนติเมตร | Weight : 46 กิโลกรัม
Skill : Singing, Dancing, Model, Photography
Education : คณะนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่องทางการติดตาม
FB : Sai HatoBito
TW : @saihatobito
IG : kanoksaii

ซายน์ (SIGN) อรณัฐ ลาภโรจน์ไพบูลย์
Birth : 05 ธันวาคม 1999 | Age : 23 ปี
Height : 161 เซนติเมตร | Weight : 45 กิโลกรัม
Skill : Singing, Dancing, Drum Set, Model
Education : คณะแพทยศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่องทางการติดตาม
FB : Sign HatoBito
TW : @signhatobito
IG : sign.hatobito

ซายน์ (SIGN) อรณัฐ ลาภโรจน์ไพบูลย์
Birth : 20 ตุลาคม 2002 | Age : 20 ปี
Height : 166 เซนติเมตร | Weight : 48 กิโลกรัม
Skill : Singing, Dancing, Model
Education : คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ช่องทางการติดตาม
FB : Summer HatoBito
TW : summerhatobito
IG : summerexz

เพลงที่ผ่านมา EP. 1 – HeartBeat

ส่วนผลงานที่ผ่านมาของ HatoBito จะมีทั้งหมด 4 เพลง เพลงแรกจะเป็นเพลงเดบิ้วต์อย่าง HeartBeat ที่ให้อารมณ์สาวน้อยสดใส อยากออกไปผจญโลกใบใหม่ เพลงต่อมาคือ Open World ตามมาด้วยเพลง Forget Me Not และเพลงสุดท้ายคือ Just On the way สามารถฟังเพลงของ HatoBito ได้แล้วทุก Streaming

ช่องทางการติดตาม
Facebook : HatoBito
Twitter : @HatoBito_TH
IG : @HatoBito.Official
Youtube : HatoBito
Tiktok : @HatoBito.Official


แท็ก: Other
WRITER
X