สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 28 ม.ค.) PCR เพิ่ม, ATK ลด แนวโน้มทรงตัว

คัดลอก URL แล้ว

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้

  • ยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันนี้เพิ่มสูงขึ้น ส่วนยอด ATK ลดลง แนวโน้มในภาพรวมยังทรงตัว
  • ยอดผู้หายป่วยได้กลับบ้านเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังต่ำกว่ายอดผู้ป่วยรายใหม่ ทำให้จำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล-สถานบริการยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  • ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย สูงสุดในรอบ 30 วัน แนวโน้มเพิ่มขึ้น
  • ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก-ใช้ท่อช่วยหายใจแนวโน้มทรงตัว

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ ( 28 ม.ค. 65 ) โดยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่

พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 8,450 ราย รวมสะสม 2,415,472 ราย โดยอัตราการติดเชื้อ 10.44% ในขณะนี้มีแนวโน้มทรงตัว สำหรับการพบผู้ป่วยโควิด-19 ในขณะนี้แบ่งเป็น

  • ผู้ติดเชื้อในชุมชน 8,191 ราย
  • ในเรือนจำ 48 ราย
  • มาจากตปท. 211 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจากการตรวจ ATK 2,439 ราย รวมสะสมทั้งหมด 430,495 ราย

จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ จากการตรวจด้วย PCR เริ่มขยับเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง เกิน 8 พันรายเป็นวันที่สองแล้ว แนวโน้มยังคงเป็นในทิศทางที่ทรงตัว ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมในช่วง 3-4 วันข้างหน้าว่าจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอีกหรือไม่

ในส่วนของกรุงเทพฯ วันนี้พบเพิ่ม 1,292 ราย ลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา และเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แล้ว แต่ยังคงอยู่ในระดับเกิน 1 พันรายต่อวัน จึงยังคงต้องเฝ้าระวังและรักษามาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

ส่วนในพื้นที่ปริมณฑล สมุทรปราการวันนี้เริ่มเป็นไปในทิศทางที่ขาดขึ้นอีกครั้ง โดยพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 743 ราย เช่นเดียวกับนนทบุรี ที่พบเพิ่มอีก 499 ราย นครปฐม 155 ราย ส่วนปทุมธานี สมุทรสาคร ยังทรงตัว

ในต่างจังหวัด พบว่ามีหลายจังหวัดที่ยอดผู้ป่วยเริ่มกลับมาขยับสูงขึ้นอีกครั้ง เช่นที่ ราชบุรี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมา วันนี้พบเพิ่มอีก 239 ราย เช่นเดียวกับนครราชสีมา, ศรีสะเกษ ลพบุรี ระยอง พัทลุง ฉะเชิงเทรา

ดังนั้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ ที่จะมีการรวมกลุ่ม รวมตัวกันจัดพิธีไหว้เจ้า-ไหว้บรรพบุรุษนั้น จึงควรรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 ให้มากขึ้นเพราะยังคงมีโอกาสในการติดเชื้อได้ง่าย

ส่วนทิศทางในขณะนี้ เริ่มขยับเข้าใกล้ไปในส่วนของเส้นสีเขียว ซึ่งเป็นแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้หากมีการระบาดในระดับปานกลาง ซึ่งระบบสาธารณสุข ยังคงสามารถรองรับได้

หายป่วยจากโควิด-19/ กลับบ้าน

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ ที่หายป่วยและได้กลับบ้าน 7,484 ราย รวมสะสม 2,309,648 ราย

ในวันนี้ ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายป่วยและได้เดินทางกลับบ้านมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานที่ผ่านมาอีกเกือบ 1 พันราย ทิศทางของจำนวนผู้ที่หายป่วยยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกับจำนวนของผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ที่พบ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยอาการเบา หรือไม่มีอาการ ซึ่งเข้ารับการรักษาด้วยการแยกกักตัวตามกำหนด

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่มีแนวโน้มในการพบสูงกว่าจำนวนผู้ที่หายป่วย จึงทำให้แนวโน้มของการเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาล-สถานบริการมีแนวโน้มที่เริ่มขยับเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง โดยในขณะนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ 83,698 ราย

และคาดว่า ในช่วงหลังตรุษจีน น่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทั้งผู้ป่วยรายใหม่และที่เข้ารักษาตัวในสถานพยาบาล

ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 วันนี้ มีจำนวน 28 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 22,126 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในวันนี้ นับเป็นยอดสูงในรอบ 30 วันที่ผ่านมา แนวโน้มการเสียชีวิตในช่วง 1-2 วันนี้ เริ่มขยับตัวเพิ่มสูงขึ้น และกลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นกลุ่มเดิมคือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยมีปัจจัยเสี่ยงในการรับเชื้อจากคนใกล้ชิด – คนรู้จัก

ซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังมาถึงนี้ การรวมกลุ่ม รวมตัวในการทำพิธีตามความเชื่อนั้น ก็จะมีการพบปะกับผู้สูงอายุด้วย จึงเน้นย้ำในมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต หรือป่วยหนัก เนื่องจากแม้ว่าการมาของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนนั้น จะพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการเบาหรือไม่มีอาการก็ตาม แต่กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังยังคงมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือป่วยหนักได้

ส่วนจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนักวันนี้ ลดลง 20 ราย รวมสะสม 528 ราย แนวโน้มทรงตัว

ส่วนยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเท่าเดิมกับเมื่อวานนี้ คือ 102 ราย


แท็ก: Other
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน
X