กระทรวงวัฒนธรรม ตลาดโอ๊ะป่อย ที่เที่ยวราชบุรี บ้านท่ามะขาม สวนผึ้ง ราชบุรี เที่ยวชุมชนยลวิถี

ปลัดวธ.ใส่บาตรพระล่องแพ ตลาดโอ๊ะป่อย เคาะเกราะไม้ไผ่เปิด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” บ้านท่ามะขาม สวนผึ้ง ราชบุรี ยกย่องเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบปี 66

ปักหมุดแลนด์มาร์ควัฒนธรรมกะเหรี่ยงแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยว หนุนสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน วันที่ 15 มิถุนายน 2567 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะขาม…

Home / PR NEWS / ปลัดวธ.ใส่บาตรพระล่องแพ ตลาดโอ๊ะป่อย เคาะเกราะไม้ไผ่เปิด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” บ้านท่ามะขาม สวนผึ้ง ราชบุรี ยกย่องเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบปี 66

ปักหมุดแลนด์มาร์ควัฒนธรรมกะเหรี่ยงแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยว หนุนสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะขาม โดยมีนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสำรวย นักการเรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอสวนผึ้ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสวนผึ้ง ผู้นำชุมชนและพี่น้องชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะขาม และผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ ชุมชนบ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้ร่วมกิจกรรมใส่บาตร (พระล่องแพ) ชมการแสดง ชุด เจปันนิว จากโรงเรียนบ้านท่ามะขาม และเคาะเกราะไม้ไผ่ เพื่อเปิดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะขามอย่างเป็นทางการ ชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ บริเวณตลาดโอ๊ะป่อย นำคังด้งมาแขวน ณ บริเวณลานคังด้ง ชมการแสดงชุดรำถักเชือก จากโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง จากนั้นเดินทางไปวัดป่าท่ามะขาม เยี่ยมชมอุโบสถ กราบสักการะพระมิ่งมงคลในโบสถ์มหาอุตม์ กราบสักการะ พระใบฎีกาแดง อภิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าท่ามะขาม ร่วมพิธีบวชป่า ปลูกต้นไม้ รวมไปถึงชมเส้นทางท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ ถึงตลาดเฌอซีญ่า (ตลาดไกวเปล) สุดท้ายได้เข้าพิธีผูกแขนเรียกขวัญ และสาธิตการชงชาเบญจชาไทยจากปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น

ปลัดวธ. กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมเยือนชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยการยกระดับชุมชนคุณธรรมฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้โครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติทั่วประเทศ จำนวน 76 ชุมชน ให้เหลือ 10 ชุมชน เพื่อรับรางวัล 10 สุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติผู้มาเยือน ได้ศึกษาเรียนรู้ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน

ปลัดวธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะขาม ถือเป็นชุมชนที่มีผู้นำ “พลังบวร” และเครือข่ายในการขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความสุข มีความรักสามัคคี มีการอนุรักษ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีศักยภาพมีคุณภาพ และมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ สามารถต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บ้านท่ามะขาม ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี บรรพบุรุษได้มีการปลูกต้นมะขาม เพราะมีความเชื่อว่าปลูกแล้วจะเป็นที่เคารพนับถือและเกรงขามของสรรพสิ่งทั้งหลาย มีโบสถ์มหาอุตม์ ลายไทย บันไดพญานาค โบสถ์มีสีแดงสะดุดตา ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ แกะสลักสวยงาม โบสถ์ตั้งอยู่บนเนินเขา ทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ประมาณร้อยละ 90 และยังคงใช้ภาษากะเหรี่ยงในการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ปัจจุบันการแต่งกายแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมจะมีเฉพาะในเทศกาลหรืองานพิธีสำคัญ ซึ่งผู้นำชุมชนได้รณรงค์ส่งเสริมให้คนในชุมชนแต่งกายที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในกิจกรรมของการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ตลาดเช้าริมธาร “ตลาดโอ๊ะป่อย” (แปลว่า พักผ่อน) รวมทั้งนำอาหารพื้นถิ่นมาจำหน่าย เช่นข้าวแดกงา ข้าวห่อกะเหรี่ยง โดยไฮไลท์สำคัญของชุมชนมีธรรมชาติที่สวยงาม มีลำภาชีไหลผ่านที่ตลาดโอ๊ะป่อย จึงเป็นแนวคิดนิมนต์พระสงฆ์นั่งแพไม้ไผ่ล่องมาบิณฑบาต โดยให้นักท่องเที่ยวใส่บาตรพระล่องแพยามเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเรียกว่า “ตักบาตรพระล่องแพ” ถือเป็นมนต์เสน่ห์ของตลาดโอ๊ะป่อยอีกด้วย

โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมชุมชนเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี พบว่า ปี 2565 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 75,300 คน มีรายได้ 37,650,000 บาท ปี 2566 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 68,400 คน มีรายได้ 34,200,000 บาท