รายการห้ามส่งพัสดุอเมริกา ส่งพัสดุ อเมริกา ส่งพัสดุไปอเมริกา

ส่งพัสดุไปอเมริกา ห้ามส่งอะไรบ้าง? รวมรายการห้ามส่งที่ควรรู้

การส่งพัสดุไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอเมริกา อาจดูซับซ้อนในสายตาของบางคน เนื่องจากมีขั้นตอนและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม

Home / PR NEWS / ส่งพัสดุไปอเมริกา ห้ามส่งอะไรบ้าง? รวมรายการห้ามส่งที่ควรรู้

ส่งพัสดุไปอเมริกา ส่งอะไรได้บ้าง?”

การส่งพัสดุไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอเมริกา อาจดูซับซ้อนในสายตาของบางคน เนื่องจากมีขั้นตอนและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม บทความนี้จึงอยามารวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ “สิ่งของที่สามารถส่งไปยังสหรัฐอเมริกาได้” เพื่อให้คุณเข้าใจกฎระเบียบและเตรียมพร้อมก่อนจัดส่งพัสดุไปอเมริกาอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ส่งพัสดุไปอเมริกา

“ส่งพัสดุไปอเมริกา ส่งอะไรได้บ้าง?”

1.รายการสินค้าที่ห้ามส่ง

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก่อนส่งพัสดุไปอเมริกา คือรายการสินค้าที่ห้ามส่งโดยเด็ดขาด การฝ่าฝืนอาจมีโทษทางกฎหมาย สินค้าในรายการนี้ ได้แก่:

 • วัตถุระเบิดและสารอันตราย เช่น อาวุธปืน ระเบิด วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ หรือสารเคมีอันตรายต่างๆ
 • ยาเสพติดและสารเคมีผิดกฎหมาย รวมถึงยาบ้า กัญชา หรือสารคล้ายสเตียรอยด์ที่ผิดกฎหมาย
 • สัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า เช่น งาช้าง หนังเสือ กระดูกสัตว์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายตามอนุสัญญาไซเตส
 • พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชบางชนิด โดยเฉพาะพืชที่ใกล้สูญพันธุ์หรือเป็นแหล่งนำโรคและศัตรูพืชเข้าประเทศ
 • สื่อลามกอนาจาร ภาพหรือวีดีโอที่มีเนื้อหาลามก รวมถึงหนังสืออนาจารหรือของล่อแหลมต่อศีลธรรม
 • สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ซีดีหนัง ซอฟต์แวร์ หรือเกมคอมพิวเตอร์เถื่อน

2.สินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตพิเศษ

บางสินค้าไม่ได้อยู่ในรายการสิ่งต้องห้ามโดยตรง แต่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่งออกไปยังอเมริกา เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและมาตรฐานของสหรัฐฯ ตัวอย่างสินค้าประเภทนี้ ได้แก่

 • ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรค ยาสมุนไพร หรืออาหารเสริมต่างๆ จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและอาหาร (FDA)
 • เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ต้องผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยา เพื่อจัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา
 • เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ อาทิ แฮม ไส้กรอก เนื้อสด เนื้อแช่แข็ง หรือผลิตภัณฑ์จากนม ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรสหรัฐ
 • พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชบางชนิด โดยเฉพาะอาหารสด ต้องขออนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรและกักกันพืชก่อนนำเข้า
 • โบราณวัตถุและงานศิลปะ หากมีอายุเกิน 100 ปี อาจต้องมีหนังสืออนุญาตจากกรมศิลปากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำออกนอกราชอาณาจักร

3.ข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด

  การส่งพัสดุไปต่างประเทศ รวมถึงอเมริกา จะมีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักและขนาดตามมาตรฐานของบริษัทขนส่ง โดยทั่วไปน้ำหนักพัสดุรวมบรรจุภัณฑ์ไม่ควรเกิน 30 กิโลกรัม ส่วนขนาดพัสดุรวมกล่องห่อหุ้ม ไม่ควรเกิน 150 เซนติเมตร (นับรวมความยาว กว้าง สูง)

  อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาดนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งที่คุณเลือกใช้ บางบริษัทอาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมหรือคลายข้อจำกัดลงบ้าง ดังนั้นควรสอบถามรายละเอียดจากผู้ให้บริการด้วย

  การส่งพัสดุไปอเมริกาอาจฟังดูซับซ้อน แต่หากคุณศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ห้ามส่ง สินค้าต้องขออนุญาต ข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด ตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำในการส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด การจัดส่งพัสดุของคุณก็จะเป็นไปได้อย่างราบรื่น ถูกต้องตามกฎหมาย และปลอดภัยได้แน่นอน