กระทรวงวัฒนธรรม วัดโพธิ์

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาส และบุพการี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.15 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาส และบุพการี…

Home / PR NEWS / กระทรวงวัฒนธรรมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาส และบุพการี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.15 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาส และบุพการี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยในการนี้ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ