จับตาหนุ่มหล่อดีกรีแน่น…ระดับ “นักการทูต” “แชมป์-วรันณ์ธร คชทโรภาส” MRTG23 บนเวที Mister Global Thailand2024

ถือเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่อยากจะทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคม จึงเป็นที่มาของ “แรงบันดาลใจ” ให้หนุ่มหล่อ แชมป์-วรันณ์ธร คชทโรภาส MRTG23 ผู้เข้าประกวด Mister Global Thailand 2024 และผ่านเข้ารอบเป็น 1…

Home / PR NEWS / จับตาหนุ่มหล่อดีกรีแน่น…ระดับ “นักการทูต” “แชมป์-วรันณ์ธร คชทโรภาส” MRTG23 บนเวที Mister Global Thailand2024


ถือเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่อยากจะทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคม จึงเป็นที่มาของ “แรงบันดาลใจ” ให้หนุ่มหล่อ แชมป์-วรันณ์ธร คชทโรภาส MRTG23 ผู้เข้าประกวด Mister Global Thailand 2024 และผ่านเข้ารอบเป็น 1 ใน 20 สุภาพบุรุษตัวจริงในรอบ Gentlemen Lab ของเวที Mister Global Thailand 2024 (MRGT2024) ซึ่ง หนุ่มแชมป์ ก็ได้โชว์ความเป็นตัวตนและทัศนคติในรอบ Show Your Essence and Global Final Cut by Key Conflict ได้ดีและทำคะแนนได้มากที่สุดจนผ่านเข้ารอบนี้มาได้


แชมป์ เล่าว่า แรงบันดาลใจในการเข้าประกวดเวทีนี้คือ การที่เขามีโครงการที่ชื่อว่า Hope and Opportunities Thailand ที่ตั้งใจอยากทำ เพื่อแบ่งปันโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝัน ความหวัง ความตั้งใจที่จะพัฒนาบ้านเกิด โดยโครงการนี้จะให้ทุนการศึกษา / การพัฒนาตัวเองในด้านที่เด็กและเยาวชนถนัดจำนวน 5 ทุน (5 คนต่อปี)


“โครงการ Hope and Opportunities Thailand มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบทุนการศึกษา/ทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝัน ความหวัง ความตั้งใจที่จะพัฒนาบ้านเกิด โดยจะเริ่มต้นโครงการแรกที่จังหวัด กาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผม และสถานที่ที่ผมเติบโตมาครับ


โดยเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุน ไม่ได้ให้เฉพาะคนที่เก่งทางวิชาการอย่างเดียว แต่จะกระจายโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถทางด้านอื่นๆ ด้วย เพื่อส่งเสริมแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยครับ ซึ่งผมค่อนข้างชื่นชมและเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของกองประกวดฯ TPN Global ที่ตั้งใจยกระดับการประกวดเวทีผู้ชาย เพื่อเฟ้นหา gentlemen with essence ครับ
การประกวดครั้งนี้ให้ประสบการณ์ดีๆ กับผมหลายอย่าง โดยเฉพาะการไปเข้าร่วมกิจกรรมที่เกาะเต่า ทำให้ผมมีความเข้าใจบทบาทของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์เพื่อร่วมผลักดัน 17 Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติด้วยครับ”


นอกจากแรงบันดาลใจที่เข้ามาประกวดในครั้งนี้แล้ว แชมป์ยังมองศักยภาพของตัวเองในเรื่องของจุดแข็งที่จะสามารถพิชิตใจกรรมการได้ไม่ยาก!!! “ผมเชื่อว่า ประสบการณ์ชีวิต รวมถึงภูมิหลังทางการศึกษาของผม สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้ครับ นอกจากนั้นแล้ว ทุกคนรอบข้างผมจะทราบว่า ผมเป็นคนที่ทุ่มเทในการทำทุกๆ อย่าง ถ้าให้โอกาสผมทำอะไร ผมตั้งใจทำให้ดีที่สุดตามความสามารถที่มีแน่นอนครับ และผมเชื่อว่า ทางกองประกวด และคณะกรรมการจะเห็นในจุดนี้ครับ”
และแน่นอนว่า “จุดแข็ง” ของหนุ่มหล่อคนนี้ไม่ธรรมดา ด้วยวัยคุณ และคุณวุฒิที่เรียกว่า “โปรไฟล์” นั้น แน่นสุดๆ


“ผมได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปี 2555 ระดับปริญญาโทไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นมาครับ นอกจากนี้ผมยังสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) รวมถึงรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยครับ รวมทั้งหมด 4 ใบปริญญา โดยผมเริ่มเรียนปริญญญาตรีในสาขานิติศาสตร์ที่ ม. รามคำแหง ตั้งแต่ตอนอายุ 15 ปี ในหลักสูตร pre-degree ของมหาวิทยาลัยครับ ซึ่งเป็นการเรียนคณะนิติศาสตร์ไปควบคู่กับการเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทำให้เมื่อจบมัธยมศึกษาแล้ว ผมสามารถเทียบโอนหน่วยกิตในวิชาที่เรียนแล้ว และเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่ ม. รามคำแหงอีกเพียง 2 ปี ก็สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีใบแรกครับ”


ไม่เพียงแค่นั้น!!! หนุ่มแชมป์ ยังมีหลักในการทำงานและการดำเนินชีวิต รวมทั้งเป้าหมายในชีวิตไว้อย่างสวยงามทีเดียว!!!
“เมื่อมีโอกาสเข้ามา ผมจะคว้าเอาไว้ และตั้งใจทำอย่างสุดความสามารถ ผมไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อเป็น Better Version ของตัวเองในทุกๆ วันใหม่ครับ และหวังว่าไม่ว่างานอะไรที่ผมได้ทำจะเป็นประโยชน์ให้กับคนรอบข้างและสังคมไม่มากก็น้อย แล้วผมก็ใช้ชีวิตด้วย passion ครับ ผมอยากจะตื่นมาทำงานที่ตัวเองรัก และมีโอกาสได้แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นครับ”


ปัจจุบัน หนุ่มแชมป์ ทำงานประจำเป็นกงสุล (นักการทูตชำนาญการ) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกงสุลและการศึกษา (ภารกิจงานกงสุล ดูแลและคุ้มครองฯ คนไทยในต่างประเทศ การตรวจลงตราให้แก่ชาวต่างชาติ การส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ประเทศไทย)


เวทีประกวด “Mister Global Thailand 2024” (MRGT2024) จะมีการเก็บตัวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคมนี้ ณ โครงการ The Arbor (ดิ อาร์เบอร์) รามอินทรา – วัชรพล และ หนุ่มแชมป์ จะต้องปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ รวมถึงเข้า “ห้องสอบสวน” ก่อนจะขึ้นโชว์ในรอบ Final Competition วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคมนี้!!!

หนุ่มแชมป์-วรันณ์ธร คชทโรภาส MRTG23 ผู้เข้าประกวด Mister Global Thailand 2024 ฝากขอกำลังใจมายังคนไทยทุกคนด้วยนะ
“ผมขอกำลังใจจากพี่ๆ แฟนนางงาม/นายงาม พี่ๆ สื่อมวลชน พี่น้องคนไทยทุกๆ คนที่กำลังติดตามการประกวดของเวทีนี้ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ในวงการต่างๆ และคนไทยทุกคนช่วยให้กำลังใจ ส่งแรงสนับสนุน โหวตให้กับ MRTG23 ผ่านทาง application ของ TPN Global ด้วยนะครับ รวมถึงไปเป็นกำลังใจให้พวกเราผู้เข้าประกวด Mister Global Thailand 2024 ได้ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 รอบ Final ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ”


หนุ่มหล่อ โปรไฟล์แน่น ดีกรีเป็นเลิศขนาดนี้ แฟนๆ ต้องส่งกำลังใจไปให้เยอะๆ จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองให้ได้นะ….!!!