จุดเทียนพระเจ้าเปล่งรัศมี วัดยานนาวา หลวงปู่มา ญาณวโร เศรษฐีนวโกฏิ

เปิดตำนานวิชาเทียนพระเจ้าเปล่งรัศมี เทียนไท้มหาเศรษฐีทั้ง ๙ (เศรษฐีนวโกฏิ)

วิชา เทียนพระเจ้าเปล่งรัศมี เทียนไท้มหาเศรษฐีทั้ง ๙ (เศรษฐีนวโกฏิ) เป็นวิชาเก่าแก่ของพระโบราณาจารย์แห่งล้านช้าง ที่ได้เลือนหายจากวงกว้างไปหลายสิบปี ได้รับการเปิดเผยและเผยแพร่อีกครั้ง

Home / PR NEWS / เปิดตำนานวิชาเทียนพระเจ้าเปล่งรัศมี เทียนไท้มหาเศรษฐีทั้ง ๙ (เศรษฐีนวโกฏิ)

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
วิชาเทียนพระเจ้าเปล่งรัศมี เทียนไท้มหาเศรษฐีทั้ง ๙

เทียนพระเจ้าเปล่งรัศมี เทียนไท้มหาเศรษฐีทั้ง ๙

วิชา เทียนพระเจ้าเปล่งรัศมี เทียนไท้มหาเศรษฐีทั้ง ๙ (เศรษฐีนวโกฏิ) เป็นวิชาเก่าแก่ของพระโบราณาจารย์แห่งล้านช้าง ที่ได้เลือนหายจากวงกว้างไปหลายสิบปี ได้รับการเปิดเผยและเผยแพร่อีกครั้งจาก พระครูภาวนาญาณวงศ์ วิ. พระอาจารย์ผู้มีวิชาและเป็นพระวิปัสสนาจารย์กลางกรุง แห่งวัดยานนาวา ที่ได้ศึกษาค้นคว้าตำรับตำราคำภีร์วิชาโบราณ และได้รับการสืบทอดมาจากครูบาอาจารย์รุ่นเก่า อาทิ หลวงปู่ญาท่านกรรมฐานแพง จันทสาโร พระมงคลญาณเถร วิ. (หลวงปู่มา ญาณวโร) และครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบัน เช่น พระครูพิพัฒน์วิทยาคม วิ.(หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) วัดโนนสว่าง อุดรธานี

พระครูภาวนาญาณวงศ์ วิ.

พระมงคลญาณเถร วิ. ประกอบคะยามงคลพิธี จุดเทียนพระเจ้าเปล่งรัศมี ไท้มหาเศรษฐี

พระครูภาวนาญาณวงศ์ วิ.
เทียนพระเจ้าเปล่งรัศมี เทียนไท้มหาเศรษฐีทั้ง ๙

โดยครั้งนี้ กลุ่มศิษยานุศิษย์ของพระครูภาวนาญาณวงศ์ วิ. ได้ขอเมตตาในเวลาฤกษ์อันเป็นมงคล ต้อนรับปีมังกร ให้พระอาจารย์จัดการประกอบคะยามงคลพิธี จุดเทียนพระเจ้าเปล่งรัศมี ไท้มหาเศรษฐี บูชาพระรัตนตรัยและการทำพิธีเทวตาพลี (๑ ใน ๕ พลี ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาต) โดยเทียนคู่มหาบารมีนั้นได้บรรจุ ยันต์พระเจ้าเปล่งรัศมี และยันต์ไท้มหาเศรษฐีนวโกฏิ พร้อมบรรจุดวงชะตาของแต่ละคน ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ แล้วตั้งประกอบพิธีปลุกเสกด้วย โองการพระเจ้า ๕ พระองค์ โองการไท้มหาเศรษฐี อธิษฐานกำกับด้วยคาถามนต์ไท้เศรษฐีใหญ่(สุดยอดมหาเศรษฐี) มีความเชื่อว่า สำหรับให้เหลือกินเหลือเก็บ ทำให้ยันต์ที่มีพลังอานุภาพทางปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันเป็นเฉพาะคน เป็นการหนุนดวง หนุนชะตาราศี เรื่องการทำมาค้าขาย ธุรกิจการงาน การเงิน พูดง่ายๆ คือว่าเป็นวิชาเทียนที่มีพลังพุทธคุณ ทางความเจริญรุ่งเรือง ทางร่ำรวย ทางมหาโภคทรัพย์ มั่งมีศรีสุข

องค์พระเวสสันดรมหาโพธิสัตว์

องค์พระเวสสันดรมหาโพธิสัตว์ คู่บารมีวัดยานนาวา ตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ ๓

และงานพิธีในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ให้อัญเชิญ องค์พระเวสสันดรมหาโพธิสัตว์ อันศักดิ์สิทธิ์ คู่บารมีของวัดยานนาวา พระอารามหลวงแห่งนี้มาอย่างยาวนาน ที่เก็บรักษาสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ ๓ มาประดิษฐานเป็นประธานในมงคลพิธีเทวตาพลี และเพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมในมงคลพิธี ได้น้อมใจสักการะบูชาอธิษฐานขอพร จากพระเวสสันดรมหาโพธิสัตว์

วัดยานนาวา
ยันต์พระเจ้าเปล่งรัศมี ยันต์ไท้มหาเศรษฐีนวโกฏิ

ยันต์พระเจ้าเปล่งรัศมี ยันต์ไท้มหาเศรษฐีนวโกฏิ พร้อมบรรจุดวงชะตาของแต่ละคน ฟั่นเป็นไส้เทียน

ลานพระสำเภาเจดีย์

งานนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ลานพระสำเภาเจดีย์ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๓ วัดยานนาวา พระอารามหลวง โดยมีผู้ร่วมงานกว่า ๒๐๐ ท่าน และเพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาวิชาเทียนศักดิ์สิทธิ์นี้ให้สืบต่อไป คาดว่าจะมีการจัดพิธีสำคัญแบบนี้อีก โดยสามารถติดตามได้ จาก Facebook fanpage : เทียนพระเจ้าเปล่งรัศมี -๙ มหาเศรษฐี