กกต. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กกต. แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

กกต. พร้อมใจใส่เสื้อม่วง แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

Home / PR NEWS / กกต. แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

กกต. พร้อมใจใส่เสื้อม่วง
แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

กกต.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชรินร์ สว่างวงศ์ กรรมการกำกับหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส.14) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใต้การบริหาร ของประธานนักศึกษา กลุ่มที่ 1-4 โดยมี ดร.วราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ นายไพเจน มากสุวรรณ์ และนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ พร้อมใจใส่เสื้อม่วง แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ