บขส. บริษัท ขนส่ง จำกัด เขาคิชฌกูฏ

เริ่มแล้ววันนี้!!! บขส. พามู… Amazing “ตามรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ปี7”

บขส. จัดโครงการพิเศษ "ตามรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ" ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ วิถีไทยอย่างยั่งยืน โดยสามารถเดินทางกับรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

Home / PR NEWS / เริ่มแล้ววันนี้!!! บขส. พามู… Amazing “ตามรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ปี7”
บขส.

บขส. จัดโครงการพิเศษ “ตามรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ” ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ วิถีไทยอย่างยั่งยืน โดยสามารถเดินทางกับรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

เส้นทางพิเศษ กรุงเทพฯ-เขาคิชฌกูฏ-จันทบุรี ราคาตั๋วโดยสารไป – กลับ 499 บาท (ไม่รวมราคาขึ้นเขา 220 บาท)

เริ่มสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป…

รายละเอียดการเดินทางดังนี้

 • ครั้งที่ 1 ขาไป วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20.00 น.
  ขากลับ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
 • ครั้งที่ 2 ขาไป วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20.00 น
  ขากลับ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
 • ครั้งที่ 3 ขาไป วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 20.00 น.
  ขากลับ วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.
 • ครั้งที่ 4 ขาไป วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 20.00 น.
  ขากลับ วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.
 • ครั้งที่ 5 ขาไป วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 20.00 น.
  ขากลับ วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.
 • ครั้งที่ 6 ขาไป วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 20.00 น.
  ขากลับ วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.
 • ครั้งที่ 7 ขาไป วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 20.00 น.
  ขากลับ วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.

***เงื่อนไขการเดินทางเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

สอบถามรายละเอียดได้ที่…

งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-537-8737 หรือ 061 – 875 – 8520
งานบริหารรถโดยสารไม่ประจำทาง โทร 02 – 537 – 9053
บขส. Call Center โทร 1490