กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ แอนโทเนีย โพซิ้ว

แอนโทเนีย โพซิ้ว พร้อมผู้บริหารกองประกวด Miss Universe Thailand เข้าพบ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หารือการจัดประเพณีสงกรานต์ 2567

วันที่ 15 ม.ค. 67 เวลา 11.00 น. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหาร สวธ. และ คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก…

Home / PR NEWS / แอนโทเนีย โพซิ้ว พร้อมผู้บริหารกองประกวด Miss Universe Thailand เข้าพบ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หารือการจัดประเพณีสงกรานต์ 2567

วันที่ 15 ม.ค. 67 เวลา 11.00 น. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหาร สวธ. และ คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก (แม่ปุ้ย TPN) ผู้จัดการบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เวที MUT จาก Miss Universe Organization (2020-2024) พร้อมด้วย คุณแอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับ 1 Miss Universe 2023 และ Miss Universe Thailand 2023 ที่ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็น “นางมโหธรเทวี” นางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ ประจำปี 2567 และคณะทำงาน MUT เข้าพบ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือแนวทางการจัดประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2567

โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน พร้อม คณะผู้บริหาร วธ. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมฯ เนื่องด้วย “ประเพณีสงกรานต์” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก (Songkran in Thailand, Traditional Thai New Year Festival) และมีการจัดงานฉลองฯ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 66 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และวัดสุทัศนเทพวรารามไปแล้วนั้น ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงเห็นควรว่า ให้มีการจัดประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 โดยมี คุณแอนโทเนีย โพซิ้ว ในฐานะนางสงกรานต์ ประจำปี 2567 มาร่วมถ่ายทอดคุณค่าสาระและแสดงอัตลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ของไทย