Soft Power กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปะหัตถกรรม อาหารไทย

เปิดผลศึกษาครั้งแรกของไทย วธ.-ศศินทร์ เผยอาหาร หัตถกรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยครองใจคนทั่วโลก

ขณะที่แอฟริกาใต้ ซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย จีนและอินเดียชื่นชอบศิลปะ วรรณกรรม ภาพยนตร์ ซีรี่ส์และอาหารไทยมากที่สุด เดินหน้าจัดทำแผนขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการศึกษาศักยภาพของไทยในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ในระดับโลก โดยร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์…

Home / PR NEWS / เปิดผลศึกษาครั้งแรกของไทย วธ.-ศศินทร์ เผยอาหาร หัตถกรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยครองใจคนทั่วโลก

ขณะที่แอฟริกาใต้ ซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย จีนและอินเดียชื่นชอบศิลปะ วรรณกรรม ภาพยนตร์ ซีรี่ส์และอาหารไทยมากที่สุด เดินหน้าจัดทำแผนขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการศึกษาศักยภาพของไทยในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ในระดับโลก โดยร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการสำรวจรสนิยม ความชอบ ทัศนคติ พฤติกรรมที่มีต่อศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของไทยในต่างประเทศที่มีศักยภาพจำนวน 12 ประเทศ ใน 7 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ จีน มาเลเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร เยอรมนี สหรัฐอเมริกา บราซิล แอฟริกาใต้ และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการศึกษาในเรื่องนี้ โดยจะนำผลการศึกษามาจัดทำแผนการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ผลการศึกษารสนิยมความชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของผู้คนทั่วโลก พบว่า วัฒนธรรมไทยที่ชื่นชอบที่สุดคือ อาหารไทยและวัฒนธรรมการกิน รองลงมาคือเอกลักษณ์ความเป็นไทย อาทิ ประวัติศาสตร์ ทัศนียภาพ ประเพณี การไหว้ รอยยิ้ม ภาษาไทย รวมทั้งศิลปะ หัตถกรรม และสถาปัตยกรรม เช่น วัด พระพุทธรูป รวมถึงการแสดงและการละเล่น งานฝีมือไทย และศิลปะไทย โดยความประทับใจที่มีต่อประเทศไทย อันดับหนึ่งคือ ความเป็นมิตรของคนไทย รองลงมาคือ ความห่วงใย จริงใจ ต้อนรับขับสู้ ความงามของประเทศไทยที่น่าหลงใหลและดึงดูด มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร น่าสนใจและคาดไม่ถึง ส่วนประเทศที่มีมุมมองที่ดีต่อประเทศไทยต้องการเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมไทย รวมถึงใช้ชีวิตหรือท่องเที่ยวประเทศไทยในระยะยาวมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ แอฟริกาใต้ อินเดียและซาอุดิอาระเบีย

นายเสริมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ประเทศที่มีความชื่นชอบศิลปะและวัฒนธรรมไทยมากที่สุด ได้แก่ แอฟริกาใต้ ซาอุดิอาระเบีย จีนและมาเลเซีย ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้สนใจเพราะรับรู้ผ่านสื่อคอนเทนต์ต่างๆ ของไทย เช่น ภาพยนตร์ ซีรีส์และรายการทีวี และชื่นชอบคนไทย ประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย ส่วนเหตุผลที่ชื่นชอบ เนื่องจากศิลปะ วัฒนธรรม และวรรณกรรมไทย มีที่มา ประวัติศาสตร์ และเนื้อหาน่าสนใจ ผลงานมีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์และสร้างสรรค์แปลกใหม่ นอกจากนี้ ความนิยมบริโภคคอนเทนต์ไทยของผู้คนทั่วโลกพบว่า ซาอุดิอาระเบีย จีน และแอฟริกาใต้นิยมมากที่สุด ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้หันมาสนใจคอนเทนต์ไทยเพราะรู้จักจากสื่อออนไลน์ และครอบครัว เพื่อน คนรู้จักแนะนำ ส่วนเหตุผลที่ชื่นชอบ คือ เนื้อหาน่าติดตาม สร้างสรรค์ แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ตัวละครโดดเด่นและมีเอกลักษณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า ผลการศึกษาความนิยมอาหารไทยของผู้คนทั่วโลกพบว่า มาเลเซีย ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ จีนและอินเดีย ชื่นชอบอาหารไทยมากที่สุด ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้สนใจบริโภคอาหารไทยเพราะมีโอกาสได้รับประทานระหว่างมาท่องเที่ยวในไทย และครอบครัว เพื่อน คนรู้จักแนะนำ ส่วนเหตุผลที่ชื่นชอบเพราะอร่อย เมนูหลากหลายและรสชาติแปลกใหม่ เป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้ ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีศักยภาพในการส่งออก ได้แก่ อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สินค้าหัตถกรรมและคอนเทนต์ ส่วนตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยคือ จีนและอาเซียน และตลาดใหม่ที่มีศักยภาพคือ อินเดีย ลาตินอเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง ซึ่งวธ.จะนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดทำแผนการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย รองรับนโยบายสร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลก ภายใต้แนวทางของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ 11 สาขาและการจัดตั้ง Thailand Creative Content Agency (THACCA) ในการสร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ