ทองถนิม มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์

ทองถนิม ร่วมมือ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ เชิดชูศิลปะเครื่องทองไทย จัด Workshop ลงยาสี สอนอาชีพสร้างรายได้คนในชุมชน จ.เชียงราย

ได้รับเสียงชื่นชมจากคนรักศิลปะและผู้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก สำหรับแบรนด์เครื่องประดับไทย “ทองถนิม” ที่จัด “โครงการสานงานศิลป์ จากทองถนิมสู่สังคม” กิจกรรมศิลปะไทยที่สร้างวิชาชีพให้คนในชุมชน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมมากมาย ล่าสุดทองถนิม ร่วมกับ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ จ.เชียงราย จัดกิจกรรม…

Home / PR NEWS / ทองถนิม ร่วมมือ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ เชิดชูศิลปะเครื่องทองไทย จัด Workshop ลงยาสี สอนอาชีพสร้างรายได้คนในชุมชน จ.เชียงราย

ได้รับเสียงชื่นชมจากคนรักศิลปะและผู้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก สำหรับแบรนด์เครื่องประดับไทย “ทองถนิม” ที่จัด “โครงการสานงานศิลป์ จากทองถนิมสู่สังคม” กิจกรรมศิลปะไทยที่สร้างวิชาชีพให้คนในชุมชน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมมากมาย ล่าสุดทองถนิม ร่วมกับ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ จ.เชียงราย จัดกิจกรรม Workshop ลงยาสี เพื่อถ่ายทอดเทคนิคและความรู้ด้านการลงยาให้แก่คนในชุมชนจังหวัดเชียงราย เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดเป็นอาชีพได้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ณ อาคารธรรมสภา ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นจากปัญหาความยากจนของชุมชนรอบไร่เชิญตะวัน ที่มีหนี้ครัวเรือนมหาศาลและปัญหาการทำเกษตรกรรมโดยใช้สารเคมีเป็นหลัก จนส่งผลเสียต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมของเกษตรกร ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ ทำให้ ท่าน ว.วชิรเมธี มองหาวิธีแก้ทั้งสองปัญหานี้อย่างยั่งยืน ในที่สุดได้ก่อตั้ง มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ อันเป็น “สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์” เปิดสอนวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ เกษตรกรรมทั่วไป, การแปรรูปอาหาร, ธุรกิจและการตลาด, รวมถึงการเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมของไทย ที่ได้แบรนด์ “ทองถนิม” มาให้องค์ความรู้และฝึกฝนการลงยาสีให้กับคนในชุมชน โดยมีคุณปริญญา บุญฤทธิ์ ผู้บริหารส่วนงานสลักดุนทองถนิม และทีมงานทองถนิม เป็นวิทยากรสาธิตพร้อมให้คำอธิบายอย่างใกล้ชิด

สำหรับกิจกรรม Workshop ครั้งนี้ ไม่ได้ให้ความรู้เฉพาะเรื่องการลงยาสีเท่านั้น แต่ยังให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติลงยาสีเย็นกับชิ้นงานที่มีพื้นผิววัสดุต่างๆ ทำให้ผู้ที่สนใจเห็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว กิจกรรมดีๆ เหล่านี้ ทองถนิมมีจัดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง โดยสามารถติดตามกิจกรรมและ Workshop ของแบรนด์ “ทองถนิม” ได้ผ่านช่องทางเฟสบุค www.facebook.com/tongthanim #ทองถนิม #มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์

สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆและ Workshop ของแบรนด์ “ทองถนิม” ได้ผ่านช่องทางเฟสบุค www.facebook.com/tongthanim