รู้จักการตลาดแบบ Omni channel คืออะไร ทำไมแบรนด์ดัง ๆ ใช้กัน

ทุก ๆ ปี พฤติกรรมของผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะช่วง 10 ปีหลัง ที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น แบรนด์จึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กลยุทธ์ในการสื่อสาร ไม่ใช่แค่เพียงช่องทางเดียว แต่ต้องปรับเปลี่ยนทุกช่องทางสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งการตลาดแบบนี้เรียกว่า Omni…

Home / PR NEWS / รู้จักการตลาดแบบ Omni channel คืออะไร ทำไมแบรนด์ดัง ๆ ใช้กัน

ทุก ๆ ปี พฤติกรรมของผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะช่วง 10 ปีหลัง ที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น แบรนด์จึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กลยุทธ์ในการสื่อสาร ไม่ใช่แค่เพียงช่องทางเดียว แต่ต้องปรับเปลี่ยนทุกช่องทางสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งการตลาดแบบนี้เรียกว่า Omni Channel วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกว่า Omni channel คืออะไร แล้วทำไมแบรนด์ใหญ่ ๆ ถึงใช้กัน 

การตลาดแบบ Omni Channel คืออะไร

การตลาดแบบ Omni channel คือ กลยุทธ์การตลาดที่เชื่อมประสานทุกช่องทางการขายและการตลาดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแบรนด์และซื้อสินค้าหรือบริการจากแบรนด์ได้อย่างราบรื่นและไร้รอยต่อ ไม่ว่าผู้บริโภคจะเข้าถึงแบรนด์ผ่านช่องทางใดก็ตาม ซึ่งไม่ได้แบ่งแค่เพียงช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ แต่เชื่อมแอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย หน้าร้าน การออกบูธ และทุกอย่างให้ไร้รอยต่อ เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า 

ข้อดีของ Omni Channel คืออะไร 

การทำ Omni channel มีข้อดีมากมายหลายประการ ไม่ว่จะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ เพราะไม่ว่าจะช่องทางไหน ก็สื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ เมื่อลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีกับการซื้อและใช้บริการแบรนด์ ก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ในระยะยาว นำไปสู่การเป็นลูกค้าประจำ หรือ Loyalty customer ได้ ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายสินค้าได้ในระยะยาวและต่อเนื่อง 

ตัวอย่างการใช้ Omni channel 

ปัจจุบันมีการใช้ Omni Channel กันมากขึ้น เรียกว่าคือหัวใจของการทำการตลาด ไม่ว่าแบรนด์จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมตอบแชท โดยการรวมศูนย์ไว้ที่จุดเดียว หรือจะเป็นการสั่งสินค้าผ่านออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ หรือในโซเชียลมีเดีย แล้วมารับที่หน้าร้าน หรือจะเป็นการให้คำปรึกษาที่หน้าร้าน แล้วสั่งสินค้าผ่านเว็บ หรือออนไลน์ การใช้แอปพลิเคชันในการจองหรือใช้บริการในร้าน เมนูออนไลน์ที่สั่งจากมือถือของเราส่งตรงไปที่ครัวอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องห่วงเรื่องจดผิด หรือพลาด 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการทำการตลาดแบบ Omni Channel ที่หลายคนคิดว่าคือหัวใจหลักของการทำการตลาดในยุคนี้ ที่ไม่ได้เน้นเฉพาะออนไลน์หรือออฟไลน์ แต่เน้นที่ประสบการณ์ของลูกค้าที่เข้ามาหน้าร้านที่อยู่ในหลากหลายช่องทางของของเรา และกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าในระยะยาวนั่นเอง 

การตลาดแบบ Omni channel คือ กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค เพิ่มโอกาสในการขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว แบรนด์ที่ต้องการประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันจึงควรให้ความสำคัญกับการตลาดแบบ Omni channel

X