Be Street Hero to Set Zero Accident Toyota ลดอุบัติเหตุ

Toyota จัดกิจกรรม Be Street Hero to Set Zero Accident ช่วยลดอุบัติเหตุ

โตโยต้าเดินหน้าจัดกิจกรรม Be Street Hero to Set Zero Accident สร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุ รวมให้ความรู้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้การฝึกกู้ภัยฉุกเฉินบนท้องถนนอีกด้วย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด…

Home / PR NEWS / Toyota จัดกิจกรรม Be Street Hero to Set Zero Accident ช่วยลดอุบัติเหตุ

โตโยต้าเดินหน้าจัดกิจกรรม Be Street Hero to Set Zero Accident สร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุ รวมให้ความรู้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้การฝึกกู้ภัยฉุกเฉินบนท้องถนนอีกด้วย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือ Toyota ได้กิจกรรม Be Street Hero to Set Zero Accident เป็นหนึ่งในโครงการโตโยต้าถนนสีขาว โดยจัดขึ้นเพื่อสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุและคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้วิทยากรมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งได้จัดขึ้นที่ Toyota Alive Space บางนา โดยได้แบ่งกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. กิจกรรมสัมมนาการขับขี่ปลอดภัย
  2. ฝึกขับขี่เพื่อความปลอดภัย
  3. การฝึกกู้ภัยฉุกเฉินบนท้องถนน

ทั้งนี้ กิจกรรม Be Street Hero to Set Zero Accident ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อเข้ามารับฟังแนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย รวมถึงการทดลองขับขี่ในสนามทดสอบรถยนต์โตโยต้า จากผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุทางท้องถนน การฝึกกู้ภัยฉุกเฉินบนท้องถนน รวมถึงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเคสอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน

โดยได้รับเกียรติจากหมอเอิร์ธ อติรุจ อาษาศึก ที่ร่วมมาให้ความรู้และการแชร์ประสบการณ์เรื่อง First Aid from Accident หรือการฝึกกู้ภัยฉุกเฉินบนท้องถนน โดยมีทั้งสอน CPR, การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการห้ามเลือด และการจัดการเบื้องต้น เมื่อเจออุบัติเหตุข้างถนนอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี เพื่อที่ต้องการสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุ และเปลี่ยนคุณให้เป็น Street Hero