งานอีเว้นท์ ผ้าทออีสาน ผ้าไทย มหกรรมผ้าทออีสาน ทั่วโลกใส่ไทบ้านทอ มหาสารคาม เซ็นทรัลบางนา

เชิญเที่ยวงานมหกรรมผ้าทออีสาน ทั่วโลกใส่ไทบ้านทอ วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลบางนา

ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมผ้าทออีสาน ทั่วโลกใส่ไทบ้านทอ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสการตลาด รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าผ้าทอพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าทอพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้การจัดงานมหกรรมผ้าทออีสาน ทั่วโลกใส่ไทบ้านทอ จะช่วยกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพทางการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าสู่เวทีสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดใหม่โดยเฉพาะตลาดออนไลน์เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ทางการค้า โดยการจัดงานในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์…

Home / PR NEWS / เชิญเที่ยวงานมหกรรมผ้าทออีสาน ทั่วโลกใส่ไทบ้านทอ วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลบางนา

ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมผ้าทออีสาน ทั่วโลกใส่ไทบ้านทอ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสการตลาด รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าผ้าทอพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าทอพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้การจัดงานมหกรรมผ้าทออีสาน ทั่วโลกใส่ไทบ้านทอ จะช่วยกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพทางการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าสู่เวทีสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดใหม่โดยเฉพาะตลาดออนไลน์เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ทางการค้า โดยการจัดงานในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลบางนา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับพิธีเปิดงานในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จะได้พบกับ 2 พิธีกรชื่อดังระดับประเทศที่จะมาเป็นพิธีกรเปิดงาน คุณหมวย อริสรา และคุณกันต์ กันตถาวร อีกทั้งจะได้พบกับกิจกรรมแฟชั่นโชว์สุดอลังการนำโดย คุณแพท ณปภา และนางงามที่ได้รับรางวัลและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2566 พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง การเจรจาจับคู่ธุรกิจขยายตลาดผ้าทออีสาน นิทรรศการผ้าทอ “เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าทออีสาน” กิจกรรมแฟชั่นโชว์ ตลอดจนการออกร้านขายสินค้าผ้าทออีสานจาก 20 จังหวัดอีสาน 40 คูหา มากกว่า 2,500 สินค้า ตลอดระยะการจัดงานเวลา 5 วัน
จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม