นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รับรางวัล รำเพยจรัสแสง ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ สุภาพบุรุษแม่รำเพย

สุภาพบุรุษลูกแม่รำเพยแห่งปี 2565เข้ารับรางวัล “รำเพยจรัสแสง” อย่างสมเกียรติ

23 มกราคม 2566 กรุงเทพฯ – รางวัล “รำเพยจรัสแสง” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติของชาวเทพศิรินทร์  ถูกจัดให้มีขึ้นเพื่อเชิดชูนักเรียนเก่าของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ  ที่สร้างคุณประโยชน์  คุณงามความดี  รวมไปถึงการสร้างชื่อเสียงซึ่งมิเพียงแต่ให้คืนกลับมายังโรงเรียนเท่านั้น  แต่หากเป็นการประพฤติตน ที่มีการเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม …

Home / PR NEWS / สุภาพบุรุษลูกแม่รำเพยแห่งปี 2565เข้ารับรางวัล “รำเพยจรัสแสง” อย่างสมเกียรติ

23 มกราคม 2566 กรุงเทพฯ – รางวัล “รำเพยจรัสแสง” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติของชาวเทพศิรินทร์  ถูกจัดให้มีขึ้นเพื่อเชิดชูนักเรียนเก่าของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ  ที่สร้างคุณประโยชน์  คุณงามความดี  รวมไปถึงการสร้างชื่อเสียงซึ่งมิเพียงแต่ให้คืนกลับมายังโรงเรียนเท่านั้น  แต่หากเป็นการประพฤติตน ที่มีการเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม  เพื่อให้สมกับคำว่า “สุภาพบุรุษลูกแม่รำเพย”  โดยพิธีมอบรางวัลนี้  จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ แสดงความยินดีต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รวมถึงร่วมเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ผู้ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ กับนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดังกล่าวข้างต้น โดยถือว่าผู้ได้รับรางวัลเหล่านี้เป็นทรัพยากรบุคคลอันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการบริหารกิจการของสมาคมในอนาคตและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์ของเรา

การมอบรางวัล “รำเพยจรัสแสง” จัดขึ้นโดย สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยที่ 72 วาระประจำปี 2565-2566เป็นประธานในพิธี

ดร.สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยที่ 72 วาระประจำปี 2565-2566

ดร.สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์  ประธานในพิธี กล่าวว่า “ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ จะเป็นบุคคลที่สังคมให้การยอมรับทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสังคมได้ประจักษ์ถึงความเป็นเทพศิรินทร์ภายใต้คติพจน์ที่ว่า “ไม่ควรเป็นคนรกโลก” จึงขอให้ลูกแม่รำเพยจงรักษาศรัทธาและความดีนี้ไว้ โดยประพฤติตนให้มีคุณประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน   โอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “รำเพยจรัสแสง” ทุกท่าน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชาวเทพศิรินทร์”

นายพงษ์ศักดิ์  ปัณยาชีวะ  อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์  

นายพงษ์ศักดิ์  ปัณยาชีวะ  อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์   ในฐานะประธานในการจัดงานครั้งนี้ ได้กล่าวถึงการคัดเลือกครั้งนี้ว่า  “ทางคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ยึดหลักเกณฑ์พิจารณาโดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯกำหนด เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนเก่าที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และแบบอย่างอันดีให้กับรุ่นน้อง ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัล “รำเพยจรัสแสง” จำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน ได้แก่

 1. ดร.สมชัย ว่องอรุณ         รุ่น 2516-18(90)  ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการบริษัท สตาร์ซานิทารี่แวร์(ประเทศไทย) จำกัด
 2. นายสุรินทร์ ชลพัฒนา รุ่น 2519-21(93)  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพระโขนง
 3. นายสัมพันธ์ บุนนาค รุ่น 2519-21(93)  รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 7
 4. ดร.อดิศร ไชยคุปต์ รุ่น 2519-21(93)  ผู้ตรวจการอัยการ
 5. พลเรือโทสิทธิชัย ต่างใจ รุ่น 2521-23(95)  รองเสนาธิการทหารเรือ
 6. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รัก ศรีบัณฑิตมงคล รุ่น 2521-23(95)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. นายภูสิต   สมจิตต์ รุ่น 2522-24(96  )ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 8. นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล รุ่น 2522-24(96)  กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
 9. นายธนภณ กิจกาญจน์ รุ่น 2522-24(96) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 10. ดร.ชัยยันต์ เจริญโชคทวี รุ่น 2522-24(96) กรรมการและเหรัญญิกสมาคมสเปเชี่ยลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
 11. ศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รุ่น 2523-25(97) ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 12. นพ.สุธรรม  เศรษฐวงศ์ รุ่น 2523-25(97)  ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 13. พลตำรวจโท ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รุ่น  2523-25(97) ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
 14. นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต รุ่น 2523-26(98)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
 15. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ รุ่น  2526-29(101) ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 16. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย รุ่น 2531-34(106) นักวิทยาศาสตร์ด้านมะเร็งที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยมีบทบาทในวงการวิจัยด้านมะเร็งที่สำคัญ และคร่าชีวิตคนไทย เช่น มะเร็งท่อน้ำดีและอื่นๆ
 17. ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น รุ่น 2534-37(109)  ประธานบริหาร บริษัทในเครือ พิโซน่ากรุ๊ป
สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานมอบรางวัล “รำเพยจรัสแสง” ประจำปี 2565 
ณ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

บรรยากาศภายในงานถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติแก่ผู้รับรางวัล ซึ่งมาในธีม Black Tie เพื่อให้สมกับคำว่า “สุภาพบุรุษลูกแม่รำเพย  เดินบนพรมแดง  พร้อมมีประวัติเชิดชูเกียรติของทั้ง 17 ท่าน  โดยบรรยากาศเป็นไปแบบพี่น้องได้พบปะสังสรรค์และร่วมแสดงความยินดี  จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งมีอายุ 137 ปี เป็นโรงเรียนที่ผลิตคนดีให้แก่สังคมเป็นจำนวนมาก 

งานมอบรางวัล “รำเพยจรัสแสง” ประจำปี 2565  จัดขึ้นในศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. ณ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  อาคารแมกโนเลียส์  ราชดำริ  บูเลอวาร์ด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

X