กปภ. การประปาภูมิภาค ล้างถังพักน้ำ โรงแรม

กปภ. แนะโรงแรมล้างถังพักน้ำ พร้อมดูแลระบบประปา ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมการรองรับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในประเทศ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวพร้อมให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลระบบประปา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า…

Home / PR NEWS / กปภ. แนะโรงแรมล้างถังพักน้ำ พร้อมดูแลระบบประปา ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมการรองรับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในประเทศ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวพร้อมให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลระบบประปา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) เริ่มคลี่คลายลง ส่งผลให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัว กปภ. เตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำประปาเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของสถานประกอบการ เช่น โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งนี้ กปภ. ขอแนะนำหมั่นตรวจสอบและทำความสะอาดระบบประปาภายในอย่างถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะถังพักน้ำ ควรล้างถังพักน้ำก่อนเปิดให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยว และปิดถังพักน้ำให้สนิท เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาจเล็ดลอดเข้าไป นอกจากนี้ หากพบอุปกรณ์ชำรุดควรรีบซ่อมแซมระบบประปาภายในให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทันที เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคน

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับดูแลให้ทุกสาขาผลิตจ่ายน้ำประปา บริการสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทีมช่างและพนักงานให้คำแนะนำวิธีการบำรุงรักษาระบบประปาภายใน รวมถึงการสำรวจ หาท่อแตก – รั่ว และดำเนินการซ่อมแซม เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย อย่างไรก็ตาม หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาสามารถติดต่อ กปภ.สาขาที่ใช้บริการ หรือ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

X