ประกันสังคม ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ เงินสมทบประกันสังคม ม.40

ประกันสังคม เพิ่ม ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส ร่วมบริการนายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

  นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมกับธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)…

Home / PR NEWS / ประกันสังคม เพิ่ม ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส ร่วมบริการนายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

  นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมกับธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยนายจ้างสามารถส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมและชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส ผ่านบริการ J.P.Morgan Access ® Virtual Branch ระบบเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ในวันทำการของธนาคาร ฟรีค่าธรรมเนียม สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) และตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินสมทบ ได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ทั้งนี้ นายจ้างสอบถามข้อมูลการสมัครใช้บริการ และการใช้งานระบบของธนาคารได้ที่ Client Servicr Account Manager โทร.02-684-2421 และ 02-684-2422

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า การเพิ่มช่องทางร่วมให้บริการในขณะนี้ มีธนาคารและหน่วยบริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทั้งหมด 15 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์ แบงก์ ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด สำหรับธนาคารที่ร่วมให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์ แบงก์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด หากนายจ้างมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร.1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง