การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ครบรอบ 30 ปี รฟม.

รฟม. ฉลองครบรอบ 30 ปี เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing, Connection, Mission for All

วันนี้ (19 สิงหาคม 2565) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 30 ปี โดยในช่วงเช้ามีการจัดพิธีทำบุญ พิธีรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563…

Home / PR NEWS / รฟม. ฉลองครบรอบ 30 ปี เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing, Connection, Mission for All

วันนี้ (19 สิงหาคม 2565) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 30 ปี โดยในช่วงเช้ามีการจัดพิธีทำบุญ พิธีรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และพิธีมอบของระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นเวลา 15 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. คณะผู้บริหารและพนักงาน รฟม. เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันฯ ณ อาคาร 1 รฟม. ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ รฟม. ได้จัดนิทรรศการครบรอบ 30 ปี รฟม. ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของ รฟม. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจำลองอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินขนาดเท่าของจริงมาจัดแสดงไว้บริเวณสวนหย่อมด้านข้างอาคาร 1 รฟม. เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงศักยภาพของ รฟม. ทั้งด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน จนสามารถบริหารงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศได้สำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

สำหรับโอกาสพิเศษนี้ รฟม. ฉลองครบรอบ 3 ทศวรรษภายใต้แนวคิด “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing, Connection, Mission for All” เพื่อสื่อสารถึงภารกิจของ รฟม. ที่ดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าควบคู่ไปกับภารกิจในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ รฟม. ยังได้จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยร่วมกับ สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม “3 แสนซีซี 30 ปี รฟม.” เชิญชวนประชาชนผู้มีจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ณ ซุ้มกิจกรรมของ รฟม. บริเวณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 300 ท่านแรก จะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจาก รฟม. หรือเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการต่าง ๆ ที่ท่านสะดวก ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2565 และถ่ายรูปตนเองภายหลังการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย พร้อมกับโพสต์รูปขึ้นโซเชียลมีเดีย เปิดเป็น Public ติดแฮชแท็ก #3แสนซีซี30ปีรฟม จากนั้นส่งลิงก์โพสต์ของท่านมายัง QR Code ที่ รฟม. กำหนด โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่องทางนี้ 300 ท่านแรก จะได้รับของที่ระลึกจาก รฟม. เช่นกัน

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. ได้กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานของ รฟม. ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาว่า รฟม. ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าที่สมบูรณ์ตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและส่งเสริมให้บุคลากร รฟม. มีทักษะความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน อาทิ การนำเทคโนโลยี EMV Contactless มาใช้กับระบบตั๋วร่วมในรูปแบบการชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ รฟม. เปิดให้บริการแล้วจำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและรองรับการก้าวสู่สังคมยุคดิจิทัล รวมถึงการดำเนินงานโดยยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

ปัจจุบัน รฟม. ได้เร่งรัดดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมีความก้าวหน้า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความก้าวหน้างานโยธา 94.99 % และงานระบบรถไฟฟ้า 93.99% โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความก้าวหน้างานโยธา 91.74% และงานระบบรถไฟฟ้า 89.39% โดยทั้งสองโครงการจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปี 2566 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งโครงการนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีความก้าวหน้างานโยธา 95.94% ตามแผนงานมีกำหนดเปิดให้บริการปี 2568 และ ส่วนตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตามแผนงานคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปี 2566 และมีกำหนดเปิดให้บริการทั้งเส้นทางในปี 2571
พร้อมกันนี้ รฟม. ได้มอบความสุขอย่างต่อเนื่องด้วยการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 1 เส้นทาง ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งเป็นการต่อขยายเส้นทางจากรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ที่สถานีเตาปูน ลงมาทางทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร โดย รฟม. ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินงานก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ ตามแผนงานคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2570 รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนปรับปรุงรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ก่อนนำเสนอโครงการตามขั้นตอนต่อไป

ในส่วนของภารกิจการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองหลักภูมิภาค รฟม. มีความพร้อมในการผลักดันโครงการในระยะแรกในพื้นที่ 4 จังหวัด รวมจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดง ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก – ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก เพื่อเป็นการรองรับแผนพัฒนาระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์อื่น ๆ ของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศไทยไปจนถึงระดับภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ รฟม. พร้อมจะเดินหน้าสู่ปีที่ 31 ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสานต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายในทุกมิติให้สำเร็จ เกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนต่อไป ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

X