นนทบุรี ป.ป.ช. สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ สะพานแตกร้าว ชำรุด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี

ประชาชนร้องเรียนสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์​ จังหวัดนนทบุรี​ ชำรุดแตกร้าว

เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีการชำรุดแตกร้าวทั้งบริเวณด้านล่างและด้านบนอย่างหนัก ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีความกังวลว่าการแตกร้าวอาจเกิดอันตรายแก่ชาวบ้านที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะเรือหางยาว เรือโดยสาร และเรือท่องเที่ยวที่วิ่งเป็นประจำทุกวันวันนี้ (17 สิงหาคม 2565) ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี…

Home / PR NEWS / ประชาชนร้องเรียนสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์​ จังหวัดนนทบุรี​ ชำรุดแตกร้าว

เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีการชำรุดแตกร้าวทั้งบริเวณด้านล่างและด้านบนอย่างหนัก ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีความกังวลว่าการแตกร้าวอาจเกิดอันตรายแก่ชาวบ้านที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะเรือหางยาว เรือโดยสาร และเรือท่องเที่ยวที่วิ่งเป็นประจำทุกวัน
วันนี้ (17 สิงหาคม 2565) ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ลงพื้นที่ตามที่มีประชาชนร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ขอให้องค์การบริการส่วนตำบลมหาสวัสดิ์เข้าตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของสะพานว่าใช้การได้หรือไม่อย่างละเอียด เช่น รอยต่อบริเวณคอสะพานที่แตกร้าว ความแอ่นของบริเวณช่วงกลางสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบโดยด่วน เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์และสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี จะได้ประสานสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไป

สำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังห​วัดนนทบุรี
☎️02 528 4847-8
📩www.nacc.go.th/nonthaburi
📩Facebook:สำนักงาน​ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี