NEO ACADEMY พระจอมเกล้าลาดกระบัง มหิดล มอบทุนฟรี

NEO ACADEMY ผนึกกำลังกับมหิดลและพระจอมเกล้าลาดกระบัง มอบทุนฟรี 6หลักสูตร

ปั้นธุรกิจไทยปรับสู่โลกยุคใหม่ เสริมแกร่งผู้ประกอบการหลังโควิด NEO ACADEMY ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เปิดทุนเรียนฟรี 6 หลักสูตร…

Home / PR NEWS / NEO ACADEMY ผนึกกำลังกับมหิดลและพระจอมเกล้าลาดกระบัง มอบทุนฟรี 6หลักสูตร

ปั้นธุรกิจไทยปรับสู่โลกยุคใหม่ เสริมแกร่งผู้ประกอบการหลังโควิด

NEO ACADEMY ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เปิดทุนเรียนฟรี 6 หลักสูตร ระยะสั้น เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ให้กับผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีและผู้นำองค์กรของไทย หวังปลุกไฟการเรียนรู้ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หลังโควิด

นายกฤชนันท์ กำปั่นทอง ผู้อำนวยการสถาบัน NEO ACADEMY ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น ภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เปิดเผยว่า NEO ACADEMY เตรียมมอบทุนการศึกษาฟรี (NEO SCHOLARSHIP) 6 หลักสูตร ระยะสั้น สำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม(เอสเอ็มอี) และบุคลากรระดับต่าง ในสายงานธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ต้องการเตรียมพร้อมในการรับมือโลกใบใหม่หลังการแพร่ระบาดใหญ่(Post-pandemic) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรและการบริหารจัดการด้านธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล
ทั้งนี้การจัดทำหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือของ 3 องค์กร ประกอบด้วย NEO ACADEMY ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำได้แก่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)ในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารเพื่อไปพัฒนาธุรกิจรองรับกับตลาดที่เปลี่ยนไป

“องค์ความรู้ คือฐานรากในการพัฒนาและรับใช้สังคม ทุกหลักสูตรของ NEO ACADEMY เป็นไปตามความหมาย NEO คือคำย่อของ New Education for Opportunities นั่นคือการยืนยันเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริม “โลกใหม่ การศึกษาใหม่ โอกาสใหม่” ดังนั้นล่าสุดทุนเรียนฟรี 6 หลักสูตรล่าสุด เราตั้งใจมอบให้แก่ผู้ที่เชื่อมั่นในพลังของความรู้ ให้สามารถพัฒนาตัวเองและนำพาองค์กรให้รอดพ้นจาก Disruption ในศตวรรษที่ 21 ที่หากรับมือไม่ทันอาจทำให้ธุรกิจไทยไม่อาจก้าวต่อไปได้” นายกฤชนันท์กล่าว

สำหรับ 6 หลักสูตร ประกอบด้วย
1.หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้นำธุรกิจ (Data Analytics for Business Leaders) หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาและบริหารธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด
2.หลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล (Mini MBA – Business Management in Digital Era) หลักสูตร MBA ฉบับย่อ เรียนครบทุกเรื่องบริหารธุรกิจที่สำคัญใน 7 สัปดาห์ พร้อมอัปเดตแนวคิดและเครื่องมือบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
3.หลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้นำนวัตกรรม (Mini MBA – Project Management for Innovative Leaders) หลักสูตรที่จะสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้บริหารโครงการสมัยใหม่ บริหารโครงการได้ตามเป้าหมาย บริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เครื่องมือดิจิทัลส่งเสริมการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด
4.หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจใหม่และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Mini MBA – New Business Development & Feasibility Analysis) หลักสูตรที่รวบรวมทุกขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจใหม่ หรือบุคคลากรในองค์กรที่จะพัฒนาหน่วยธุรกิจใหม่ภายในองค์กร ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ธุรกิจ จะรอดหรือจะร่วง ขาดทุนหรือทำกำไร ประเมินความเสี่ยงก่อนการลงทุนด้วยเครื่องมือที่นำกลับไปใช้ได้จริง มองความเป็นไปได้ของธุรกิจให้ครบทุกมิติ
5.หลักสูตรการบริหารและสื่อสารแบรนด์ (Mini MBA – Branding & Communication Management) หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นแท้ของการสร้างและสื่อสารแบรนด์ให้โดดเด่น เป็นที่น่าจดจำ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ต้องไปต่อสู้กับสงครามราคา และยังได้ออกแบบ Brand Book เพื่อใช้เป็นแนวทางสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจคุณโดยเฉพาะ
6.หลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัล (Mini MBA – Digital Marketing Management) หลักสูตรที่จะสร้างให้คุณเป็น “ผู้บริหารการตลาดดิจิทัล” ได้อย่างมืออาชีพ แม่นยำเรื่องการวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล จัดสรรงบประมาณการตลาดได้อย่างเหมาะสม สร้างคอนเทนต์การตลาดที่โดนใจลูกค้า และใช้ข้อมูลเป็นในการวัดผลความสำเร็จของแคมเปญ

“สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องทำงานองค์กร/บริษัทระดับผู้จัดการขึ้นไป เจ้าของธุรกิจหรือทายาทเจ้าของธุรกิจ มีสัญชาติไทยอายุ 25 ปีขึ้นไป โดยส่งวิดีโอสั้นแนะนำตนเองและธุรกิจหรือองค์กรที่ทำงานอยู่ความยาวไม่เกิน 3 นาทีผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.neoacademy.pro/neo-scholarship” นายกฤชนันท์กล่าว
ทั้งนี้ รายละเอียดของการเปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนจาก NEO Scholarships ดังนี้
1.หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้นำธุรกิจ หรือCIM -Data Analytics for Business Leaders จำนวน 2 ทุน เปิดรับทุนตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 11 ส.ค. 2565 ซึ่งจะ ประกาศผล 17 ส.ค. 2565 เปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 23 ส.ค. – 1 ต.ค.2565
2.หลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล หรือMini MBA – Business Management in Digital Era จำนวน 2 ทุน เปิดรับทุนตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 11 ส.ค. 2565 ประกาศผล 17 ส.ค. 2565 เปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 27 ส.ค. – 8 ต.ค.2565
3.หลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้นำนวัตกรรม หรือ Mini MBA – Project Management for Innovative Leaders จำนวน 2 ทุน เปิดรับทุนตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 19 ส.ค. 2565 ประกาศผล 24 ส.ค. 2565 เปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 4 ก.ย. – 9 ต.ค.2565
4.หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจใหม่และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ หรือ Mini MBA – New Business Development & Feasibility Analysis จำนวน 2 ทุน เปิดรับทุน 26 ก.ค. -23 ก.ย. 2565 ประกาศผล 29 ก.ย. 2565 เปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 9 ต.ค. – 20 พ.ย.2565

5.หลักสูตรการบริหารและสื่อสารแบรนด์หรือ Mini MBA – Branding & Communication Management จำนวน 2 ทุนเปิดรับทุน ตั้งแต่ 26 ก.ค. -23 ก.ย. 2565 ประกาศผล 29 ก.ย. 2565 เปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 12 ต.ค. – 26 พ.ย. 2565

6. หลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัลMini MBA – Digital Marketing Management จำนวน 2 ทุน เปิดรับทุนตั้งแต่ วันที่ 26 ก.ค. – 12 ต.ค. 2565 ประกาศผล 19 ต.ค.2565 เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่10พ.ย.-17ธ.ค.2565
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.neoacademy.pro/neo-scholarship

X