กระทรวงแรงงาน มอบเงินทดแทน สปส. เยียวยาลูกจ้าง

รมว.เฮ้ง สั่ง สปส.เร่งเยียวยาลูกจ้างกรมทางหลวงโดนคานหล่นทับ

พร้อมมอบ ‘ที่ปรึกษา’ รุดมอบเงินทดแทน กรณีเสียชีวิตให้แก่ทายาท และกรณีเจ็บป่วยให้แก่ลูกจ้าง โดยทันที เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์…

Home / PR NEWS / รมว.เฮ้ง สั่ง สปส.เร่งเยียวยาลูกจ้างกรมทางหลวงโดนคานหล่นทับ

พร้อมมอบ ‘ที่ปรึกษา’ รุดมอบเงินทดแทน กรณีเสียชีวิตให้แก่ทายาท และกรณีเจ็บป่วยให้แก่ลูกจ้าง โดยทันที

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มอบเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตให้แก่ทายาทของนายชาญ ชาวทอง และเยี่ยมให้กำลังใจ แก่นายฉัตรชัย ศิริมาตร์ 2 ลูกจ้างของกรมทางหลวง ที่ประสบเหตุแผ่นปูนสะพานลอยกลับรถหล่นทับคนงานก่อสร้าง เหตุเกิดบริเวณไซต์งานถนนพระราม 2 ช่องทางขาเข้ากรุงเทพฯ กม.34 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางอรทัย อิ่มสำราญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายสมบัติ ประภพรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 ให้การต้อนรับ

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใย จากเหตุการณ์แผ่นปูนสะพานลอยกลับรถหล่นทับคนงานก่อสร้าง บริเวณไซต์งานถนนพระราม 2 จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และเสียชีวิต 2 ราย พร้อมกำชับให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม เร่งเยียวยาลูกจ้างกรมทางหลวงที่ประสบเหตุ พร้อมช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน ในวันนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมาย ให้ดิฉัน พร้อมท่านโฆษกกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บและทายาท ของผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ให้นายจ้าง ลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน โดยทายาทของนายชาญ ชาวทอง จะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิต 1,178,520 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ (ไม่รวมดอกผล) 76,707.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,305,227.45 บาท พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ นายฉัตรชัย ศิริมาตร์ ลูกจ้าง ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินค่าทดแทนการขาดรายได้จากกองทุน เงินทดแทน สำหรับผู้ประกันตนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตอีก 2 ราย คือ นางสาวลักขณา จงศิริโรจน์กุล เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ประสบอันตรายขณะขับรถกลับบ้านจึงไม่เนื่องจากการทำงาน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่ารักษาจากกองทุนประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย ส่วนผู้เสียชีวิต อีก 1 ราย คือ นางสาวสุวรรณี รักท้วม ขณะนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ได้เร่งดำเนินการติดต่อญาติเพื่อมารับ สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากกองทุนประกันสังคมต่อไป

X