กล่องต้องสู้ บริจาค วีบียอนด์

“วีบียอนด์” สานต่อปณิธาน ปันน้ำใจเพื่อสังคม บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนให้ 2 โรงพยาบาลชุมชน จ.นครปฐม

“วีบียอนด์” จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จาก ปี 2564 จัด Set box สิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ในชื่อกิจกรรม “กล่องต้องสู้” สู่ปี 2565 ยังมีผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ที่ต้องการนำเครื่องผลิตออกซิเจนไปใช้ตามบ้าน จึงส่งมอบให้กับ 2 โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำเรื่องยืมใช้ผ่านทางโรงพยาบาลได้

Home / PR NEWS / “วีบียอนด์” สานต่อปณิธาน ปันน้ำใจเพื่อสังคม บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนให้ 2 โรงพยาบาลชุมชน จ.นครปฐม

“วีบียอนด์” จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จาก ปี 2564 จัด Set box สิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ในชื่อกิจกรรม “กล่องต้องสู้” สู่ปี 2565 ที่ทราบว่ายังมีผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ที่ต้องการนำเครื่องผลิตออกซิเจนไปใช้ตามบ้าน จึงส่งมอบให้กับ 2 โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำเรื่องยืมใช้ผ่านทางโรงพยาบาลได้ โดยเมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด นำโดย คุณพรรณิภา ธัญทวีวรรณ รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ (CMBO) และ คุณพนิดา คุณวงศ์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร ได้ร่วมบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทุ่มล้ม 1 เครื่อง โดยมี คุณชัยวัฒน์ มั่งลอ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาลวัน อีก 1 เครื่อง โดยมี คุณเพ็ญศรี จันทร์ทุ่ง พยาบาลวิชาชีพ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทั้ง 2 โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กประจำตำบลในจังหวัดนครปฐม และมีความต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งทางบริษัทวีบียอนด์ได้เล็งเห็นว่าการบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาในครั้งนี้ จะเป็นสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาล เพื่อเราทุกคนจะร่วมฝ่าวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปด้วยกัน

X