ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพจัดการอภิปรายภายใต้กรอบเอเปค ในหัวข้อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสื่อในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพจัดการอภิปรายภายใต้กรอบเอเปค หัวข้อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสื่อในการต่อต้านการทุจริต (Panel Discussion on Empowering the Media’s Inclusion…

Home / PR NEWS / ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพจัดการอภิปรายภายใต้กรอบเอเปค ในหัวข้อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสื่อในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพจัดการอภิปรายภายใต้กรอบเอเปค หัวข้อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสื่อในการต่อต้านการทุจริต (Panel Discussion on Empowering the Media’s Inclusion in the Fight against Corruption) ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) และผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting

การอภิปรายดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน โดยประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการอภิปรายในหัวข้อบทบาทของสื่อในบริบทของการต่อต้านการทุจริต และปัญหาอุปสรรคสำหรับนักข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน (investigative journalism) ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr Francesco Checchi ผู้แทนสำนักงาน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, Mr Khairil Yusof ผู้ก่อตั้งโครงการ Sinar ในมาเลเซีย, Mr Bagja Hidayat บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Tempo ของอินโดนีเซียและ คุณฐปนีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters เป็นผู้อภิปราย 

ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและต่อต้านการทุจริตของกลุ่มเอเปค 16 เขตเศรษฐกิจ ผู้แทนหน่วยงานไทยและสื่อมวลชนไทยเข้าร่วมกว่า 100 ราย