งานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ไอคอนสยาม

การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตร์ไทย

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย จัดแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตร์ไทย” ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2565…

Home / PR NEWS / การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตร์ไทย

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย จัดแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตร์ไทย” ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2565 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

วันที่ 25 ก.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บ้านพระกรุณานิวาสน์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2565 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังสตรี ได้ร่วมมือกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทยมโดยตลอดเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยในปี 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พม. ได้จัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระองค์ท่านที่ทรงเป็น “ธ ผู้ทรงพระราชทานแสงสว่างสู่งานหัตถศิลป์ชาวไทยภูเขา” โดยร่วมมือกับบริษัท บิวตี้ เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด และ สมาคมเพลินไทยสมัยนิยม จัดแสดงชุดชาวไทยภูเขา ตลอดจนเครื่องประดับ และการนำผ้าชาวไทยภูเขาที่ผลิตจากกลุ่มที่ พม. ให้การสนับสนุนไปดัดแปลงเป็นกล่องเครื่องประดับที่ล้ำค่า เพื่อนำมาจัดแสดงในงานนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังได้นำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ของกลุ่มอาชีพในชุมชนที่ สค. ให้การสนับสนุน มาจัดแสดง และจะมีการสาธิตการปักผ้าปาเต๊ะด้วยเลื่อม ลูกปัด หรือคริสตัลทำให้ผ้าปาเต๊ะมีความสวยงาม ทรงคุณค่า และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาแสดงให้ชมอีกด้วย

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/