IBEX kvik จัดบ้าน ห้องครัว ออกแบบห้องครัว

4 ไอเดียจัดห้องครัว แก้ปัญหาครัวรก ไม่เป็นระเบียบ และเพิ่มพื้นที่การใช้งานครัวให้มากขึ้น

ห้องครัว ถือเป็นหัวใจสำคัญของพื้นที่ภายในบ้าน และยังเป็นพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้พื้นที่บ้านจะมีจำกัดเพียงใด สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญและแบ่งสัดส่วนให้ต้องมีด้วยเสมอนั่นก็คือ ห้องครัว และแน่นอนว่าต้องสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะอนามัยด้วย ดังนั้นผู้เป็นเจ้าของที่พักอาศัย จึงควรทำการกำหนดสัดส่วน ลักษณะการใช้งานของห้องครัวให้รองรับการรูปแบบการใช้งาน ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญภายในบ้านที่ใช้สำหรับการประกอบอาหารเพื่อการยังชีพ และการใช้เป็นสถานที่ในการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคนภายในครอบครัวอีกด้วย 4 ไอเดียจัดห้องครัว แก้ปัญหาครัวรก…

Home / PR NEWS / 4 ไอเดียจัดห้องครัว แก้ปัญหาครัวรก ไม่เป็นระเบียบ และเพิ่มพื้นที่การใช้งานครัวให้มากขึ้น

ห้องครัว ถือเป็นหัวใจสำคัญของพื้นที่ภายในบ้าน และยังเป็นพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้พื้นที่บ้านจะมีจำกัดเพียงใด สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญและแบ่งสัดส่วนให้ต้องมีด้วยเสมอนั่นก็คือ ห้องครัว และแน่นอนว่าต้องสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะอนามัยด้วย ดังนั้นผู้เป็นเจ้าของที่พักอาศัย จึงควรทำการกำหนดสัดส่วน ลักษณะการใช้งานของห้องครัวให้รองรับการรูปแบบการใช้งาน ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญภายในบ้านที่ใช้สำหรับการประกอบอาหารเพื่อการยังชีพ และการใช้เป็นสถานที่ในการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคนภายในครอบครัวอีกด้วย

4 ไอเดียจัดห้องครัว แก้ปัญหาครัวรก ไม่เป็นระเบียบ
1. เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยการออกแบบฟังก์ชันให้กับตู้เก็บของ เดิมตู้เก็บของมักจะเป็นรูปแบบของตู้โล่ง ๆ ทำให้เวลาเก็บของเกิดความไม่เป็นระเบียบ ของใช้ภายในครัวทับกันไปมา และเมื่อต้องการใช้งานจะเกิดความยากในการค้นหา ดังนั้นการเพิ่มฟังก์ชันที่ช่วยในการเก็บของภายในตู้ เช่น ตะแกรง ถาด ตะกร้าใส่ของ ตะกร้าคว่ำจาน ตะแกรงเก็บขวดหรือของใช้ ถาดสำหรับใส่ของช้อน ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะลดปัญหาห้องครัวรกไปได้ สามารถให้ผู้อยู่อาศัยหาของได้ง่ายขึ้น

2. เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยการออกแบบผนังให้สามารถเก็บของได้ ผนังห้องครัวพื้นที่มีประโยชน์ที่หลาย ๆ คนมองข้าม สามารถนำมาใช้เพิ่มเป็นฟังก์ชันหรือพื้นที่เก็บของให้ของใช้ภายในครัวได้ ด้วยวิธีการติดตั้งบาร์สำหรับแขวนและวางสิ่งของ เช่น ที่แขวนตะหลิว หม้อ จาน หรืออุปกรณ์ทำครัวต่าง ๆ ที่มีน้ำหนักไม่มาก และไม่ก่อเกิดอันตรายเมื่อทำการแขวนไว้ วิธีการนี้จะสามารถช่วยให้คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ห้องครัว สามารถจัดระเบียบ และหยิบของใช้ต่าง ๆ ได้ง่ายเมื่อต้องการที่จะใช้งาน

3. เพิ่มพื้นที่และฟังก์ชันเก็บของในครัวด้วยตู้เข้ามุม ในปัจจุบันพื้นที่อยู่อาศัยมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นการออกแบบห้องครัวให้ทุกพื้นที่ ทุกมุมห้องครัว สามารถใช้งานได้จึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก แต่มุมของห้องครัวที่เข้าถึงได้ยากและบางครั้งไม่สามารถวางของหรือชั้นได้ ทำให้ปัจจุบันมีเฟอร์นิเจอร์หรือชั้นเก็บของที่ถูกออกแบบมาให้วางบริเวณมุมห้องได้พอดีเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บของได้ ซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่า ตู้เข้ามุม ด้วยวิธีการนี้ทำสามารถเปลี่ยนพื้นที่ ที่เข้าถึงยากมาเป็นพื้นที่ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์และเก็บของได้อีกด้วย

4. เปลี่ยนใต้ซิงค์ล้างจานให้กลายเป็นพื้นที่เก็บของ ในส่วนของมุมที่ทุกบ้านต้องมี นั่นคือ ซิงค์ล้างจาน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่กินพื้นที่มากเพราะด้วยขนาดและรูปแบบที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับการวางท่อประปาด้วยแล้วจึงทำให้กินพื้นที่ของห้องครัวไปมิใช่น้อย แต่หากคุณออกแบบใต้ซิงค์ล้างจาน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ว่าง ให้สามารถกลายเป็นพื้นที่เก็บของได้ อย่างอุปกรณ์การใช้งานจำพวกของล้างจาน เช่น น้ำยาล้างจาน สก๊อตช์ไบรต์ หรือติดตั้งถังขยะไว้ใต้ซิงค์ล้างจานก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการเพิ่มพื้นที่ห้องครัว และสามารถแก้ไขปัญหาครัวรก ไม่เป็นระเบียบ ได้อีกด้วย