KTB กรุงไทย ชลบุรี ตะเคียนเตี้ย มะพร้าว วิถีชุมชน

ชวนมาเรียนรู้เรื่องมะพร้าว สัมผัสวิถีชุมชน ชุมชนตะเคียนเตี้ย ชลบุรี

สัมผัสวิถีชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรีที่โดดเด่นในเรื่องของมะพร้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว อาทิ น้ำมันมะพร้าว โลชั่นจากมะพร้าว ผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าว เมนูแนะนำแกงไก่กะลามะพร้าว เรียกได้ว่าครบจบเรื่องมะพร้าว สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เดินทางสะดวก เมื่อพูดถึงพัทยา ก็จะนึกถึงภาพของเมืองที่มีสีสัน คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว ท้องทะเลกว้างใหญ่สวยงาม…

Home / PR NEWS / ชวนมาเรียนรู้เรื่องมะพร้าว สัมผัสวิถีชุมชน ชุมชนตะเคียนเตี้ย ชลบุรี

สัมผัสวิถีชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรีที่โดดเด่นในเรื่องของมะพร้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว อาทิ น้ำมันมะพร้าว โลชั่นจากมะพร้าว ผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าว เมนูแนะนำแกงไก่กะลามะพร้าว เรียกได้ว่าครบจบเรื่องมะพร้าว สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เดินทางสะดวก

เมื่อพูดถึงพัทยา ก็จะนึกถึงภาพของเมืองที่มีสีสัน คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว ท้องทะเลกว้างใหญ่สวยงาม เต็มไปด้วยร้านค้า ใครจะเชื่อว่าจะมีมุมธรรมชาติทุ่งนา สวนมะพร้าว กับชุมชนตะเคียนเตี้ย ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่าย สามารถขี่จักรยานเที่ยวชมเส้นทางสวนมะพร้าวที่มีวิวทิวทัศน์สวยที่สุด เยี่ยมชม “บ้านร้อยเสา” อายุกว่า 100 ปี ที่จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของบ้าน ชิมกาแฟมะพร้าว ทำเมนูแกงไก่กะลา อาหารพื้นบ้านของชุมชน และทำกิจกรรมสัมผัสวิถีชุมชน ด้วยการเรียนรู้การทำพวงมโหตรและพับกุหลาบจากใบเตย กัวซา ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ชาวบ้านในชุมชนยังคงอนุรักษ์ไว้ เรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เรียนรู้การทำสบู่มะพร้าว

ธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชน ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จึงจับมือกับชุมชนตะเคียนเตี้ย เตรียมความพร้อมมอบองค์ความรู้ ให้คนในชุมชนสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ กับทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในชุมชน ภายใต้โครงการ “กรุงไทยรักชุมชนตะเคียนเตี้ย” เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำนวัตกรรมทางการเงินจากทางธนาคาร การแนะนำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อยกระดับสินค้าและมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น

https://www.facebook.com/178373518915/posts/10162075830073916

ธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชน จึงจับมือกับชุมชนตำบลนางแล ในการมอบองค์ความรู้ ให้คนในชุมชนสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ กับทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในชุมชน ภายใต้โครงการ “กรุงไทยรักชุมชนตำบลนางแล” เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไม่ว่าจะเป็นการแนะนำนวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร เช่น แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Connext การแนะนำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อยกระดับสินค้าและมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

#กรุงไทยรักชุมชน #กรุงไทยรักชุมชนตะเคียนเตี้ย #กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน #ชลบุรี #ชุมชนตะเคียนเตี้ย

อ่านเพิ่มเติม https://krungthai.com/link/csr-takiantia-facebook

X