nissan กิจกรรมวันเด็ก นิสสัน วันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ

Nissan สนับสนุนวันเด็ก 2565 ร่วมจัดกิจกรรมในชุมชนศีรษะจรเข้ใหญ่ สมุทรปราการ

Nissan สนับสนุนวันเด็กประจำปี 2565 ให้กับชุมชนศีรษะจรเข้ใหญ่ จัดกิจกรรมชวนท่องโลกรถยนต์เพื่อการขับขี่ในอนาคต

Home / PR NEWS / Nissan สนับสนุนวันเด็ก 2565 ร่วมจัดกิจกรรมในชุมชนศีรษะจรเข้ใหญ่ สมุทรปราการ

นิสสัน ประเทศไทย สนับสนุนวันเด็กประจำปี 2565 พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขับขี่ในอนาคตจากนิสสัน ให้กับเด็ก ๆ ครอบครัว และชุมชน ที่อาศัยอยู่ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงงานของนิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย

กิจกรรมวันเด็กของนิสสัน ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ณ หมู่บ้านเกาะพิจิตร ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ซึ่งชุมชนเป็นพื้นที่ที่โรงงานผลิตของบริษัทฯตั้งอยู่ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการทำงานดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่อย่างใกล้ชิด

Nissan

ในปีนี้ นิสสันมอบความสนุกสนานให้แก่เยาวชน โดยได้มอบรถไฟฟ้าของเล่นนิสสันลีฟ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขับขี่ในอนาคต เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้เรียนรู้และเข้าใจถึงนวัตกรรมยานยนต์ที่ช่วยลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้สนุกกับขนม ของเล่น และของขวัญจากนิสสันได้จากที่บ้าน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นตามแนวทาง และมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Nissan

“นิสสัน เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อทุก ๆ สังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนชุมชนที่ซึ่งลูกค้า พนักงาน และผู้จำหน่ายของเราทำงานและอยู่อาศัย เรายินดีมากที่ได้ส่งมอบความสุขพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนท้องถิ่นของเราอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับคำขวัญ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” กิจกรรมวันเด็กที่กำลังดำเนินอยู่นี้ถือเป็นประเพณีของเราที่จัดต่อเนื่องเป็น ประจำทุกปี” นายอัครพล แก้วพินิจ กรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าว

X