Yamaha Yamaha XMAX ยามาฮ่า วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่ชอบฐานสโม โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม

Yamaha XMAX ร่วมกับสื่อมวลชน มอบทุนการศึกษาในจังหวัดเลย

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยสื่อมวลชน ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม และวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่ชอบฐานสโม

Home / PR NEWS / Yamaha XMAX ร่วมกับสื่อมวลชน มอบทุนการศึกษาในจังหวัดเลย

นางวารุณี เตชะบุญประทาน ผู้จัดการส่วนบริหารตราสินค้า ประชาสัมพันธ์ และลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยสื่อมวลชนร่วมถ่ายภาพกับนายชวลิต สุทธิประภา เลขานุการโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม และวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่ชอบฐานสโม และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ในการรับมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

Yamaha
Yamaha

โดยโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม และวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่ชอบฐานสโม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในสาขาสามัญและสาขาวิชาชีพ โดยเปิดรับนักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะยากจนให้ได้รับโอกาสในการเข้าเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงได้รับอาหาร ชุดนักเรียน นักศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และที่พักฟรีสำหรับนักเรียนที่มาจากต่างถิ่น รวมถึงมีรถรับส่งสำหรับนักเรียนในพื้นที่

Yamaha
Yamaha

สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ร่วมมือกับกลุ่มสื่อมวลชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า XMAX300 เดินทางท่องเที่ยวทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงคาน จ. เลย และไปร่วมกันมอบทุนการศึกษาดังกล่าวที่โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม และวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่ชอบฐานสโม อ.เชียงคาน จ.เลย เมื่อเร็ว ๆ

X