ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบ e-service สปส

สปส. ชวน นายจ้าง เร่งลงทะเบียนให้ลูกจ้างผ่านระบบ e-service ภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงการเร่งดำเนินการกระจายวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สําหรับผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เริ่มให้ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดส…

Home / PR NEWS / สปส. ชวน นายจ้าง เร่งลงทะเบียนให้ลูกจ้างผ่านระบบ e-service ภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงการเร่งดำเนินการกระจายวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สําหรับผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เริ่มให้ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดส สามารถแจ้งนายจ้าง ฝ่ายบุคคล หรือ HR เพื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีนดังกล่าวผ่านระบบ e-Service ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ซึ่งได้เปิดให้บริการลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และมีนายจ้างลงทะเบียนให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแล้วเป็นจำนวนมาก โดยสำนักงานประกันสังคมจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับผู้ประกันตนในเดือนมกราคม 2565 นี้

ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังได้เน้นย้ำและเชิญชวนให้นายจ้างเร่งลงทะเบียนให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ผ่านระบบ e-Service ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

X