ตลาดน้ำดำเนินสะดวก พัฒนาท่องเที่ยว ราชบุรี เรือไฟฟ้าต้นแบบ

อพท. ผนึก 9 พันธมิตร ยก“ตลาดน้ำดำเนินสะดวก” สู่กรีนเดสติเนชั่น ร่วมพัฒนาเรือไฟฟ้าต้นแบบส่งมอบชุมชน

ต่อยอดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนของรัฐบาล ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า ได้ร่วมกับ 9 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบสำหรับเรือหางยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี…

Home / PR NEWS / อพท. ผนึก 9 พันธมิตร ยก“ตลาดน้ำดำเนินสะดวก” สู่กรีนเดสติเนชั่น ร่วมพัฒนาเรือไฟฟ้าต้นแบบส่งมอบชุมชน

ต่อยอดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนของรัฐบาล ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า ได้ร่วมกับ 9 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบสำหรับเรือหางยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมเจ้าท่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมการท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก และเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนตำบลดำเนินสะดวก บูรณาการความร่วมมือ ยกระดับตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็น “ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลองที่ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

เป้าหมายดำเนินการในระยะ 5 ปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีคลองในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคลองดำเนินสะดวกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่มีมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวทางน้ำในระดับสากล มีศักยภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ และยังยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่จะใช้เป็นแนวทางนำไปขยายผลการท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่อื่น ๆ

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้สนับสนุนด้วยการจัดทำเครื่องยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ จำนวน 5 ลำ ให้แก่เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวคลองดำเนินสะดวก คาดว่าจะส่งมอบได้ราวเดือนมกราคม 2565 โดยทั้งหมดจะเป็นชุมชนที่ อพท. เข้าไปพัฒนาและสนับสนุนให้เป็นต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” ได้แก่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดโชติทายการาม ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟื้นฟูตลาดน้ำดำเนินสะดวกปากคลองลัดพลี วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสวนเกษตรแม่ทองหยิบดำเนินสะดวก และชมรมคนรักษ์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว)

“มุ่งสู่กรีนเดสติเนชั่น และกรีนอีโคโนมี”**โดย อพท. มีเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับพื้นที่และชุมชนให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC ในมิติการพัฒนาว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบวิถีคลองในพื้นที่คลองดำเนินสะดวกแห่งนี้ ได้ยึดหลักเกณฑ์ GSTC และเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย หรือ CBT Thailand ประกอบกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนโยบาย BCG โมเดลของรัฐบาลที่ตอบเป้าหมาย Green Economy คือ ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน และ ยังช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการ ททท.ด้านการตลาดในประเทศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดการท่องเที่ยว
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการ ททท. ด้านตลาดในประเทศ กล่าวว่า ในส่วนของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการตลาดควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายพันธมิตร องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนทุกภาคส่วน ในภารกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน โดยจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง และนำเส้นทางเสนอขายต่อนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกิจกรรมการตักบาตรพระสงฆ์ทางน้ำของคลองดำเนินสะดวกถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับวิถีชีวิตชุมชนชาวคลองดำเนินสะดวกต่อไป
นอกจากนั้น ยังได้จัดทำกิจกรรม Fam Trip นำสื่อมวลชน/บริษัทนำเที่ยวสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและทดสอบเส้นทางพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางอย่างต่อเนื่อง
การจัดกิจกรรม ผนึก 9 พันธมิตร ยก“ตลาดน้ำดำเนินสะดวก” สู่กรีนเดสติเนชั่น โดยความร่วมมือของพันธมิตรทุกภาคส่วนในการส่งมอบเรือไฟฟ้าต้นแบบต่อชุมชนในครั้งนี้ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการบูรณาการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมต่อยอดในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างดี

X